Ustrzyki Dolne
wtorek, 7 marca 2023

Otwarty nabór na kandydatów Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych

 Otwarty nabór na kandydatów Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych<br/>fot. Gmina Ustrzyki Dolne
fot. Gmina Ustrzyki Dolne

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym dla Burmistrza. W Ustrzykach Dolnych została powołana po raz pierwszy w 2016 r. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz Burmistrza, a także 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz uprawnionych podmiotów. W środę (1 marca 2023 r.) został ogłoszony otwarty nabór kandydatów na członków rady.

Wymagania stawiane kandydatom
Każda organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, mogą zgłosić do GRDPP jednego kandydata. Musi być on jej członkiem i dodatkowo spełniać poniższe kryteria:

  • korzystać w pełni z praw publicznych;
  • być wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Ustrzyki Dolne;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • wyrazić zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłaszanie kandydatur
Kandydatów należy zgłaszać od 02.03.2023 r. do 16.03.2023 r. poprzez przesłanie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz niezbędnych oświadczeń (KLIK) na adres: um@ustrzyki-dolne.pl lub złożenie ich w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika 1. 

Udział nieodpłatny
Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostaną wybrani na zebraniu zorganizowanym przez Burmistrza. Udział w pracach rady jest nieodpłatny.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl