Ustrzyki Dolne
czwartek, 8 listopada 2018

100 zakładek na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

100 zakładek na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uczniowie z Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych wręczyli burmistrzowi Bartoszowi Romowiczowi i wiceburmistrz Katarzynie Sekule zakładki do książek z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

7 listopada 2018 z niespodziewaną wizytą pojawili się Urzędzie Miejskim uczniowie BZPSW. Każdy z nich miał własnoręcznie przygotowaną przez siebie zakładkę do książki. - Ta zakładka jest do bardzo ważnej książki - podkreśliła Natalka, jedna z uczennic. - Proszę ją włożyć do tej książki, którą Pani teraz czyta.

Uczniowie zakładki wręczyli burmistrzowi Bartoszowi Romowiczowi, wiceburmistrz Katarzynie Sekule, a dodatkowo, na ich ręce przekazali również zakładki dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Akcja 100 zakładek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, to kontynuacja przedsięwzięcia 100 pocztówek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości jaką uczniowie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych prowadzili od początku roku szkolnego. W ramach tej akcji rozsyłali własnoręcznie przygotowane kartki pocztowe do szkół specjalnych w całej Polsce. Lokalnym przedłużeniem tej akcji były zakładki, które młodzież wręczała przedstawicielom różnych instytucji naszego miasta, w tym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Zarówno kartki pocztowe jak i zakładki do książek zostały własnoręcznie wykonane podczas zajęć terapeutycznych i nawiązują w swojej kolorystyce i motywach do symboli narodowych. W ten sposób nauczyciele kształtują wśród uczniów postawę patriotyzmu. Spotkanie z burmistrzem Bartoszem Romowiczem i wiceburmistrz Katarzyną Sekułą było dla nich wielkim przeżyciem. W ramach podziękowania za pamięć i obecność w Urzędzie Miejskim każdy z uczestników dostał słodki podarunek.

Uczniowie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych przygotowując się do obchodzenia setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oprócz wykonania 100 pocztówek i 100 zakładek do książek, wzięli udział również w wielu konkursach o tej tematyce oraz napisali specjalne życzenia dla Polski, które przeczytać można na stronie internetowej placówki.

FOT. UM USTRZYKI DOLNE

100 zakładek na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości
100 zakładek na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości
100 zakładek na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości
100 zakładek na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości
autor: MK
źródło: UM Ustrzyki Dolne