Ustrzyki Dolne
piątek, 23 sierpnia 2019

AAC i TUS w „POZYTYWCE”

AAC i TUS w „POZYTYWCE”<br/>fot. organizatorzy
fot. organizatorzy

Od kilku dni w Stowarzyszeniu „POZYTYWKA”, działającym przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych, dużo się dzieje. Koniec wakacji jest naprawdę pracowity. Właśnie rozpoczyna się realizacja dwóch projektów.

Pierwszy z realizowanych projektów, to projekt „Niezależność w zależności”, który jest  dofinansowany jest z FIO i dotyczy komunikacji alternatywnej i wspomagającej - AAC.
- Troje niemówiących dzieci i ich rodziny otrzymają wsparcie terapeutów AAC – infomruje Ewa Lejowska ze Stowarzyszenia „POZYTYWKA”. - W ramach działań projektowych dokonana zostanie diagnoza poziomu możliwości i umiejętności komunikacyjnych dzieci. Odbędzie się również spotkanie szkoleniowe dla rodziców, w czasie którego poznają oni obsługę programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro zakupionego z dofinansowania inicjatywy. Rodzice wspólnie z terapeutami stworzą w programie wizytówkę i tablicę wyboru aktywności dla swoich dzieci.

Boardmaker and Speaking Dynamically Pro to specjalistyczny program do tworzenia indywidualnych pomocy do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, po zakończeniu projektu wykorzystywany będzie w BZPSW dla potrzeb niemówiących uczniów. Wartość inicjatywy to 6020 zł, dofinansowanie z FIO to kwota 5000 zł.

Drugi projekt „Zrozumieć niezrozumiałe” realizowany przez „POZYTYWKĘ” skierowany jest do dzieci ze spektrum ASD. - W czasie realizacji inicjatywy prowadzony będzie trening umiejętności społecznych – TUS dla dwóch, czteroosobowych grup. Wśród działań projektowych odbędą się też dwa wyjazdowe spotkania warsztatowe, w czasie których dzieci będą miały okazję zgeneralizować ćwiczone umiejętności społeczne – wyjaśnia Ewa Lejowska.

Rodzice dzieci uczestniczyć będą w dwóch spotkaniach, informacyjnym i podsumowującym, otrzymają też wsparcie i pomoc psychologa. Dla potrzeb realizacji projektu opracowany zostanie program zajęć TUS, który po zakończeniu inicjatywy stanowić będzie ofertę działalności odpłatnej Stowarzyszenia. Projekt dofinansowany jest ze środków POWES, wartość projektu 9000 zł, dofinansowanie wynosi 8010 zł.

Obydwie powyższe inicjatywy odpowiadają na specyficzne potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia „POZYTYWKA”.

AAC i TUS w „POZYTYWCE”<br/>fot. organizatorzy
fot. organizatorzy
autor: oprac. paba