Ustrzyki Dolne
wtorek, 12 czerwca 2018

BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA

BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA

Szlak rowerowy „BdPN Górny San” został przedłużony o odcinek utwardzonej drogi, prowadzącej w kierunku grobu hr. Klary i Franciszka Stroińskich. Teraz rowerem można dojechać do wiaty i na miejscu zostawić rower.

Obecnie goście odwiedzający Bieszczadzki Park Narodowy, ścieżka rowerową w dolinie górnego Sanu, mogą dojechać do wiaty – deszczochronu. Na miejscu znajduje się stojak, do którego można przypiąć rowery.

Do samego grobu hrabiny jednak nie dojedziemy, jest to koniec trasy i nie ma możliwości dalszego poruszania się rowerem. Od tego punktu możliwe jest kontynuowanie zwiedzania pieszo ścieżki przyrodniczo-historycznej „W dolinie górnego Sanu” aż do jego symbolicznych źródeł lub powrót rowerem od wiaty w kierunku Bukowca.

Bieszczadzki Park Narodowy przypomina, że udostępnione parkingi rowerowe są niestrzeżone. Pracownicy Parku, proszą o zabezpieczanie rowerów własnymi zapięciami rowerowymi.

Zgodnie z Regulaminem i cennikiem opłat za korzystanie z parkingów rowerowych na terenie Parku obowiązuje opłata w wysokości 3 zł.

Sianki (ukr. Сянки, w latach 1977−1981 Sanniki) – opuszczona miejscowość, położona nad Sanem w województwie podkarpackim, w gminie Lutowiska. Obecnie wieś leży na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Polska część wsi jest od 1945 roku wyludniona, natomiast w Siankach po stronie ukraińskiej znajduje się obecnie około 100 domów i ważna stacja kolejowa na linii Użhorod-Lwów.

Wieś lokowana na prawie wołoskim w 1560 roku przez ród Kmitów. Od początku XVIII w. do 1939 r. – rodzina Stroińskich. W końcu lat dwudziestych Sianki odwiedził Józef Piłsudski wędrując także z dziećmi na Opołonek, do Skały Dobosza.

Przed II wojną światową wieś była znanym ośrodkiem narciarskim. Działały tu trzy schroniska turystyczne, kilka domów letniskowych, liczne pensjonaty i restauracje. Znajdowała się tu również skocznia narciarska oraz tor saneczkowy.

Po 17 września 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR. Po roku 1951 wieś została formalnie podzielona między Polskę a radziecką Ukrainę.

W polskich Siankach obok fundamentów cerkwi pw. św. Stefana zachowały się do dnia dzisiejszego nagrobki Klary z Kalinowskich (zm. 1867) i Franciszka Stroińskich (zm. 1893) – przedwojennych właścicieli tych dóbr. Miejsce to zwane jest „Grobem Hrabiny”. W 1993 r. obok zrekonstruowano mury kaplicy cmentarnej. W pobliżu, tuż za Sanem i współczesną granicą polsko-ukraińską znajdowała się neogotycka kaplica pw. św. Jana będąca kaplicą grobową ostatnich pokoleń rodu Stroińskich. Jej ruinę ostatecznie zniszczono w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Niedaleko od obecnej granicy Polski i Ukrainy w Siankach ma swoje źródło rzeka San. Na samej granicy przy znaku granicznym 224 stoi ukraiński obelisk błędnie informujący, iż jest to źródło Sanu (w rzeczywistości to źródło pierwszego lewego dopływu Sanu). Na obelisku znajdują się koordynaty punktu będącego rzeczywistym źródłem Sanu oddalonym na południowy zachód o ok. 200 m stąd. (źródło - Wikipedia)

FOT. JERZY TOMALA

 

BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA
BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA
BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA
BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA
BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA
BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA
BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA
BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA
BdPN wydłużył szlak rowerowy w dolinie górnego Sanu - MAPA<br/>fot. BdPN
fot. BdPN
autor: oprac.paba
źródło: BdPN - Wikipedia


powiązane artykuły: