Ustrzyki Dolne
piątek, 29 maja 2020

Bez sygnalizacji na skrzyżowaniu

Bez sygnalizacji na skrzyżowaniu

Od 20 maja trwa remont sygnalizacji świetlnej na ulicy 29 listopada w Ustrzykach Dolnych. Stara sygnalizacja została zdemontowana. Od kilku dni kierowcy muszą się przyzwyczajać do jazdy po staremu, z zastosowaniem pierwszeństwa oraz podporządkowania według ogólnie obowiązujących przepisów na skrzyżowaniach.

Likwidacja sygnalizacji związana jest z remontem i wymianą urządzeń i instalacji dotychczas działających na skrzyżowaniu. Po kilkunastu latach eksploatacji instalacja i urządzenia wymagały już od drogowców ciągłej kontroli i napraw.

Stąd też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o gruntownym remoncie na skrzyżowaniu w okolicach domu handlowego „Halicz”. Prace rozpoczęto od demontażu starego oświetlenia. Duży zakres prac obejmie prace podziemne związane z nową instalacją i zasilaniem.

Zgodnie z planem nowe światła mają się pojawić na skrzyżowaniu w pierwszej połowie czerwca. Jak zapewniają drogowcy, postarają się je uruchomić może jeszcze przed długim weekendem w Boże Ciało, kiedy to ruch samochodowy jest znacznie zwiększony. Wszystko jednak będzie uzależnione od przebiegu prac. Przy remontach można niestety natrafić na „niespodzianki”, które mogą opóźnić zakończenie remontu.

Przy okazji trzeba przypomnieć kierującym o specyficznej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Na ulicę Władysława Sikorskiego od strony ul. 29 Listopada nie można wjechać, ponieważ ustawiony jest tam znak zakazu wjazdu. Dlatego też wielu kierujących uznaje odcinek dojazdowy do skrzyżowania Sikorskiego z ul. 29 Listopada za drogę jednokierunkową, mimo że od drugiej strony ulicy nie ma znaku informującego, że mamy z takową do czynienia. Ogromna większość kierowców ustawia się do skrętu w prawo i na wprost po prawej stronie jezdni, a do skrętu w lewo – po lewej. Jest to błędem i może narazić kierujących na mandat ze strony policji.
 

FOT. ADAM LEŃ

 

Bez sygnalizacji na skrzyżowaniu
autor: ela