Ustrzyki Dolne
czwartek, 14 marca 2019

Bieszczadzkie powiaty z promesami

Bieszczadzkie powiaty z promesami<br/>fot. FB/powiatbieszczadzki
fot. FB/powiatbieszczadzki

77 mln zł dostały podkarpackie samorządy na remonty z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. W Bieszczady trafi ponad 3 mln złotych, a większą część tych pieniędzy otrzyma powiat leski.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, na początku marca wręczył w Rzeszowie promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. - Województwo podkarpackie otrzymuje prawie 77 mln zł - z czego 56 mln zł na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizację osuwisk - powiedział sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński podczas uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart dodała, że dzięki promesom, które w ostatnich latach trafiły na Podkarpacie udało się naprawić ponad 673 km dróg gminnych i powiatowych oraz 218 przepustów i obiektów mostowych.

Promesy trafiły do 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 183 zadań. Odbudowane i wyremontowane zostanie ponad 97 km dróg oraz 25 obiektów mostowych i przepustów. Wykonane ma też zostać 14 dokumentacji oraz 12 właściwych prac zabezpieczających osuwiska.

Z MSWiA w Bieszczady trafi 3 mln 250 tys zł, z czego największa część to promesa dla powiatu leskiego - 2 mln 560 tys. zł. Powiat leski dostał pieniądze m.in. na remont mostu na drodze powiatowej Bukowiec - Dołżyca, który znajduje się w miejscowości Polanki. Dodatkowo wyremontowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Buk i Dołżyca.

Powiat bieszczadzki otrzymał 490 tys. złotych z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Brzegi Górne - Dwernik wraz z remontem przepustów. Całość inwestycji - około 700 tys. zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznało również promesę gminie Ustrzyki Dolne. 200 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na remonty dróg: w Teleśnicy do cmentarza i w Ustrzykach Dolnych - boczna od ul. Dwernickiego.

W latach 2016-2018 MSWiA na wniosek wojewody, przekazało jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych w łącznej wysokości ponad 270 mln zł na realizację 970 zadań.

W ramach tych środków wyremontowano, odbudowano lub przebudowano: ponad 673 km dróg gminnych i powiatowych, 218 przepustów i obiektów mostowych na drogach gminnych i powiatowych, sfinansowano opracowanie 55 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektów budowlanych, sfinansowano 29 właściwych prac zabezpieczających tereny zagrożone osuwiskami.

 

 

autor: oprac.paba
źródło: PUW Rzeszów