Ustrzyki Dolne
sobota, 21 listopada 2020

Czy w Ustrzykach reklam jest za dużo?

Czy w Ustrzykach reklam jest za dużo?<br/>fot. Zdzisław Mołodyński
fot. Zdzisław Mołodyński

Czy na terenie gminy Ustrzyki Dolne jest za dużo reklam? Czy zasłaniają krajobraz? Gdzie powinny się znajdować i jak wyglądać? - te pytania znajdziecie w ankiecie przygotowanej przez burmistrza Ustrzyk Dolnych. Ma odpowiedzieć na to - czy należy wprowadzić zmiany w reklamach znajdujących się w przestrzeni publicznej.

Ustawa reklamowa, która precyzuje ochronę krajobrazu, weszła w życie w 2015 r. i na podstawie tych przepisów samorządy gminne uzyskały kompetencję do wprowadzania uchwał w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń.

Uchwała reklamowa nie jest obowiązkowa – to od gminy zależy, czy ją sporządzi, ale jej przyjęcie daje gminie możliwość m.in. poboru opłaty reklamowej. Należy też pamiętać, że za umieszczanie reklam niegodnie z uchwałą reklamową mogą być wymierzane administracyjne kary finansowe, ale sankcja taka nie może być zastosowana w przypadku niezgodności z planem miejscowym.

Większe miasta od dawna starają się pozbyć z przestrzeni publicznej reklam, które zasłaniają oraz szpecą krajobraz. W Rzeszowie już kilkanaście lat temu radni określili jakie reklamy i szyldy mają znajdować się w centrum miasta. Ustalono, że zabytkowe kamienice nie mogą być zasłonięte przez wielkie i jaskrawe płaszczyzny, nakazano usunąć szpecące budynki graffiti, a od właścicieli zaczęto wymagać, aby systematycznie odnawiali elewacje. Ale zdecydowano również o tym, jak mają wyglądać ogródki piwne w Rynku - jaki mają mieć kolor parasole, jak mają wyglądać kwietniki czy też jakie kwiaty mają się w nich znajdować.

Teraz nad wprowadzeniem uchwały, która miałaby regulować reklamy na terenie gminy Ustrzyki Dolne zastanawia się burmistrz Bartosz Romowicz, który przygotował ankietę dotyczącą tego tematu. - Chcę zaproponować Radzie Miejskiej zmiany w tym zakresie, dlatego wszystkich mieszkańców proszę o udział w konsultacjach społecznych on-line – wyjaśnia.

Ustrzyki Dolne mają jednak inną specyfikę niż większe miasta – tu oprócz wyglądu kamienic liczy się krajobraz. W końcu jako „Stolica Bieszczad” miasto jest wizytówką regionu. Trzeba jednak przyznać, że w porównaniu do innych miasteczek tej wielkości Ustrzyki są miastem czystym i zadbanym. Właściciele kamienic w większości dbają o czystość i wygląd elewacji kamienic. Chociaż w centrum miasta w oczy rzuca się jeden budynek, który od lat wręcz woła o remont.

Ankieta dotycząca projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” zawiera kilkanaście pytań m.in.:

„Czy w gminie Ustrzyki Dolne znajdują się miejsca, w których należałoby ograniczyć ilość reklam? Jeżeli tak, to proszę wskazać gdzie?”
„Proszę podać co przeszkadza Pani/Panu w reklamach umieszczonych na terenie gminy.”
„Czy Pani/Pana zdaniem przepisy prawa lokalnego powinny regulować zasady sytuowania reklam w przestrzeni publicznej?”
„Jakie jest Pani/Pana zdanie o istniejących elementach małej architektury?”

W ankiecie może wziąć udział każdy, również osoba niepełnoletnia. Zapraszamy do udziału – TUTAJ.

 

autor: paba