Ustrzyki Dolne
niedziela, 20 października 2019

Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady

Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady

Pogórze Przemyskie i Bieszczady były celem wizyty ministerialnej delegacji z Niemiec. Podczas spotkania zaplanowało wizytę studyjną przedstawicieli Naturlandstiftung Saar, którzy chcieliby zapoznać się z problematyką ochrony przyrody realizowanej w ramach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.

Wśród uczestników wizyty, którą przygotowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znaleźli się Reinholda Josta - Ministra ds. Środowiska i Ochrony Konsumentów Kraju Saary Republiki Federalnej Niemiec wraz z współpracownikami, dr. Michaelem Großem - Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec oraz przedstawicielami Fundacji Ochrony Przyrody Kraju Saary (Naturlandstiftung Saar).

Spotkanie miało na celu przygotowanie planowanej na przyszły rok wizyty studyjnej przedstawicieli Naturlandstiftung Saar, którzy chcieliby zapoznać się z problematyką ochrony przyrody realizowanej w ramach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.
W ramach swojej podróży goście z Niemiec odwiedzili jedne z cenniejszych przyrodniczo regionów województwa podkarpackiego: Pogórze Przemyskie i Bieszczady, które objęte zostały rożnymi formami ochrony przyrody.

Pierwsza część wyjazdu terenowego obejmowała wybrane miejsca na terenie Parku Krajobrazowego Góry Słonne oraz obszarów Natura 2000 Ostoi Góry Słonne i Gór Słonnych. Następnie trasa wiodła przez rezerwat przyrody Reberce, w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz obszarów Natura 2000 Ostoi Przemyskiej i Pogórza Przemyskiego i zakończyła się w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Birczańskie.

Kolejnym punktem wizyty była Zagroda Pokazowa Żubra w Mucznem ma terenie Nadleśnictwa Stuposiany, w obrębie obszaru Natura 2000 Bieszczady. Po spacerze ścieżką przyrodniczą Krutyjówka, delegacja niemiecka zwiedziła Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.
Ostatnim punktem wizyty było torfowisko Tarnawa, na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

W czasie wizyty omówione zostały zagadnienia związane z zarządzaniem oraz gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi pod kątem wymiany doświadczeń i przyszłą współpracą w tym zakresie.
Wizyta zrealizowana została dzięki pomocy i uprzejmości nadleśniczych Nadleśnictwa Bircza i Stuposiany oraz dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Kraj Związkowy Saary, ze stolicą w Saarbrücken, położony jest w południowo-zachodniej części Niemiec i jest landem partnerskim województwa Podkarpackiego w zakresie m.in. rozwoju gospodarczego, kultury, rolnictwa, a także wymiany doświadczeń dot. pozyskiwania funduszy unijnych i oświaty.

FOT. ŁUKASZ LIS

 

 

Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
Delegacja z Kraju Saary odwiedziła Pogórze Przemyskie i Bieszczady
autor: oprac. paba
źródło: www.bdpn.pl/rzeszow.rdos.gov.pl