Ustrzyki Dolne
piątek, 13 września 2019

Dyskusja nad „Pakietem Mobilności” w Brukseli

Dyskusja nad „Pakietem Mobilności” w Brukseli

12 września podczas śniadania zorganizowanego w Brukseli, grupa Transport Logistyka Polska oraz grono ekspertów ds. transportu i handlu dyskutowali o tym jak „Pakiet mobilności” wpłynie na europejski transport, handel, a co za tym idzie na gospodarki krajów członkowskich UE. Spotkanie współorganizowała europoseł Elżbieta Łukacijewska.

Głównym prelegentem spotkania był prof. Peter Klaus, który poruszył ważną kwestię dotyczącą zagrożeń w postaci zastoju w handlu, jakie niesie ze sobą „Pakiet mobilności”. Podkreślił, iż wdrożenie tegoż pakietu może zwiększyć ryzyko poważnych przerw w funkcjonowaniu europejskiego systemu transportu drogowego, zaprzepaścić wysiłki UE na rzecz harmonizacji poziomów dobrobytu pomiędzy starszymi i młodszymi państwami wspólnoty, a także osłabić konkurencyjność unijnych przewoźników względem konkurentów spoza UE.

W debacie na forum Parlamentu Europejskiego dot. „Pakietu Mobilności” zabrakło kluczowego opisu skutków jakie niesie za sobą wspomniany projekt. Aktualny projekt „Pakietu Mobilności 1” nie sprzyja ani ochronie praw pracowniczych, ani poprawie warunków konkurencyjności na europejskim rynku.

Współorganizatorka konferencji, Europoseł Elżbieta Łukacijewska podkreślił obawy wobec projektu. - „Co jest prawdziwym celem ,,Pakietu Mobilności”? Kto realnie z niego skorzysta? Konsumenci, politycy, związki zawodowe czy firmy? Jak możemy wprowadzać rozwiązania prawne, które nie mogą być egzekwowane? Dlaczego promowane są regulacje, które prowadzą do znacznego wzrostu emisji CO2? Myślę o propozycjach przepisów zakładających konieczność powrotu kierowców do kraju zamieszkania” – mówiła.
Decydujący głos zajmie komisja transportu (TRAN) już 24 września, a mianowicie czy cofnąć „Pakiet Mobilności” do Komisji i rozpocząć prace od początku czy kontynuować prace przechodząc do dialogu międzyinstytucjonalnego (tzw. trilogu – pomiędzy Parlamentem, Komisją a Radą Unii Europejskiej).

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji, do PE dołączyło sporo nowych europosłów. Biorąc to pod uwagę należy upewnić się, iż nowe grono parlamentarzystów będzie mieć możliwość zapoznania się z ekspertyzą ekspertów przed ostateczną decyzją wobec głosowania na projektem.

FOT. BP ELŻBIETY ŁUKACIJEWSKIEJ

 

Dyskusja nad „Pakietem Mobilności” w Brukseli
Dyskusja nad „Pakietem Mobilności” w Brukseli
Dyskusja nad „Pakietem Mobilności” w Brukseli
autor: mat. pras.