Ustrzyki Dolne
środa, 23 maja 2018

Działaj Lokalnie. Lista nagrodzonych wniosków.

Działaj Lokalnie. Lista nagrodzonych wniosków.<br/>fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy

Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie. Najwyższą ocenę otrzymał projekt Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych „Mobilna robotyka pod lupą”.

Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie X-2018. Lista został sporządzona na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe, pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 14 spośród 17 zgłoszonych wniosków.

Lucyna Sobańska, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej i koordynator programu Działaj Lokalnie przyznaje, że jest zadowolona z wniosków jakie w tym roku złożyły stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

- Jakość wniosków jest lepsza, chociaż ciągle widzę rzeczy, których w nich brakuje - mówi Lucyna Sobańska. - Na pewno niezbędne jest zorganizowanie, przed kolejną edycja, dodatkowych szkoleń - jak piszemy małe projekty. Takie szkolenie techniczne, podczas którego dokładnie wyjaśnimy na co wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę, co uwypuklić, co komisja bierze pod uwagę. Widać, że nie wszyscy wnioskodawcy nie wgłębiają się w treść pytań, a tam są pytania pomocnicze, które pomagają dobrze umotywować wniosek. Jednak jestem bardzo zadowolona z tego co w tym roku będzie realizowane.

Najwyższą ocenę komisji uzyskał wniosek złożony przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania działalności i rozwoju ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus „Mobilna robotyka pod lupą”. Umożliwi on zapoznanie się z robotyką uczniom szkół z terenu powiatu bieszczadzkiego. Opiekunem projektu jest nauczycielka informatyki Lucyna Lupa.

Drugim najwyżej ocenionym projektem jest projekt napisany przez Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno -Kulturalne „Źródła Karpat” - Międzypokoleniowe wyprawy po Koronę Ustrzyckich Gór. Projekt obejmuje zagospodarowanie Korony Ustrzyckich Gór oraz wycieczki integracyjne dla seniorów i młodzieży.
Trzeci na liście znalazł się projekt Grupy Inicjatywnej Wsi Polana - IDL Ocalić od zapomnienia - Figura Św. Jana Nepomucena oraz Krzyż Pamięci - świadkowie historii Polany.

W tym roku Działaj Lokalnmie Fundacji Bieszczadzkiej wsparły gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Olszanica, Baligród i Bircza. Część środków finansowych do projektu przekaże również Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

LISTA NAGRODZONYCH

LP Nr wniosku  Nazwa wnioskodawcy Tytuł Projektu wnioskowana kwota punkty proponowana kwota
1 160/2018/19 Stowarzyszenie na rzecz wspierania działalności ii rozwoju ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus Mobilna robotyka pod lupą 6 000,00 38,13 5500
2 406/2018/19 Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno -Kulturalne "Źródła Karpat" Międzypokoleniowe wyprawy po Koronę Ustrzyckich Gór 6000 38 4500
3 27/2018/19 Grupa Inicjatywna Wsi Polana-  IDL Ocalić od zapomnienia - Figura Św. Jana Nepomucena oraz Krzyż Pamięci - świadkowie historii Polany. 3820 36 3820
4 297/2018/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru- Grupa inicjatywna Jureczkowa Chodźcie wszyscy pograć w piłkę -

plażowa nad Wiarem.
5 999,93 34,88 5200
5 52/2018/19 Stowarzyszenie na Rzecz Holistycznego Rozwoju Człowieka "Homo Homini" Gałganek- teatr małej formy dla dzieci i dorosłych 5 900,00 31,88 4000
6 318/2018/19 Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej Poznajmy świat nie zapominając o swojej historii 6 000,00 31,5 3500
7 146/2018/19 Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 5 334,00 31,38 4800
8 117/2018/19 Stowarzyszenie Pozytywka Pozytywka gra w Bieszczadach 6 000,00 31,25 4500
9 354/2018/19 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Na RzeczRozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne Szczawieński Dąb Wolności - stulecie odzyskania Niepodległości 5 910,00 31,25 3500
10 292/2018/19 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Leszczawie Dolnej  Wszystko dla niej - niepodległej 5 996,00 31,25 3500
11 167/2018/19 Stowarzyszenie Nasze Dzieci Nasza Gmina w Baligrodzie Teatr wielu pokoleń 6 000,00 31 3550
12 20/2018/19 Uczniowski Klub Sportowy "Nafciarz"- Grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej im.
Ignacego Łukasiewicza w Ropience
Na szlaku wspomnień 5 910,00 30,63 3310
13 389/2018/19 Ochotnicza Straż Pożarna w Ustjanowej- KS LOTNIK Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej isportu wśród młodzieży poprzez utworzenie Klubu  Sportowego 5 998,00 30,63 3000
14 407/2018/19 Stowarzyszenie Młodzi - Kreatywni i Aktywni Rozwój kultury fizycznej oraz e-sportu wśród mieszkańców Bandrowa Narodowego 5 120,00 30,25 2320
15 3/2018/19 Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej Każdy może uratować komuś życie 5 680,00 30,13 nie dofinansowano
16 319/2018/19 STOWARZYSZENIE BIESZCZADZKA PRZESTRZEŃ KULTUROWA POCZUJ MIĘTĘ 6 000,00 28,25 nie dofinansowano
17 145/2018/19 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne KOMAŃCZA NA PŁÓTNIE ZATRZYMANA 6 000,00 27 nie dofinansowano
autor: paba