Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 2 grudnia 2019

Dziś dwie sesje w Ustrzykach Dolnych

Dziś dwie sesje w Ustrzykach Dolnych<br/>fot. UM Ustrzyki Dolne
fot. UM Ustrzyki Dolne

W poniedziałek, w Ustrzykach Dolnych odbędą się dwie sesje Rady Miejskiej. Pierwsza jest dokończeniem poprzedniej sesji, podczas której prezydium Rady, po przerwie nie wróciło na salę obrad. W trakcie drugiej ma zostać wybrane nowe prezydium Rady.

Podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej, radni zgłosili projekt odwołania wiceprzewodniczących i wyboru na ich miejsce nowych. Jak uzasadniał wtedy radny Arkadiusz Lupa, przewodniczący Koalicji dla Bieszczad - Władze Rady nie odzwierciedlają większości, w związku z tym należy dokonać zmian.
Do tego głosowania potrzebne było przygotowanie kart, ponieważ głosowanie musiało być imienne. Zarządzono więc przerwę, a po przerwie na salę sesyjną wróciły tylko władze gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek. Nie pojawiło się prezydium, które miało prowadzić sesję. W związku z tym dziś w Ustrzykach Dolnych odbędą się dwie sesje – zaległa oraz sesja podczas której zostanie wybrane nowe prezydium Rady Miejskiej.

Wznowienie poprzedniej sesji rozpocznie się o godz. 9 i radni zajmą się m.in. odwołaniem wiceprzewodniczących, utworzeniem ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior+” oraz Dziennego Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”. Uchwalony zostanie też statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radni zajmą się też terminami, częstotliwością oraz trybem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawką tej opłaty. Przeanalizowane zostaną też górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Ustalony zostanie też regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Radni porozmawiają też o regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne.
Kolejna sesja Rady Miejskiej została zaplanowana dziś na godz. 16:30 podczas tej sesji radni mają zająć się odwołaniem wiceprzewodniczących oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
Więcej informacji na temat sesji – TUTAJ.
Sesje można oglądać również przez internet, link będzie aktywny na 10 minut przed rozpoczęciem Sesji - TUTAJ
Archiwalny zapis Sesji zamieszczony zostanie w dziale Sesje Rady Miejskiej.

 

autor: oprac. paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne


powiązane artykuły: