Ustrzyki Dolne
piątek, 14 września 2018

Dziś sesja Rady Miejskiej

Dziś sesja Rady Miejskiej<br/>fot. UM Ustrzyki Dolne
fot. UM Ustrzyki Dolne

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Sesja odbędzie się dziś 14 września, o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

W trakcie sesji odbędzie się m.in.: wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, oficjalne podziękowanie Wiesławowi Jasińskiemu, byłemu prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ustrzykach Dolnych oraz wręczenie podziękowań dla nauczycieli i wolontariuszy prowadzących zajęcia wakacyjne w ramach Letniej Akademii Czasu Wolnego.

Radni zajmą się również sprawą zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadania: „Przebudowa i budowa treningowych obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Ustrzykach Dolnych”, „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)”, „SOS-ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” oraz na zadanie „Kompetencje cyfrowe w Gminie Ustrzyki Dolne”.

Radni rozpatrzą też potrzebę przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do partnerskiego projektu „Tropem Misia -  promujemy kulturę i historię dziedzictwa Bojkowsko - Łemkowskiego łączącą miasta Ustrzyki Dolne (PL) i Mikołajów (UA)”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Transmisja na żywo z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na stronie Urzędu Miejskiego (link będzie aktywny na 10 minut przed rozpoczęciem Sesji)