Ustrzyki Dolne
wtorek, 15 listopada 2022

Gmina Ustrzyki Dolne zachęca do zgłaszania problemów

Gmina Ustrzyki Dolne zachęca do zgłaszania problemów

Ważnym elementem współtworzenia lokalnej społeczności oraz przestrzeni wspólnej jest aktywne reagowanie na zaistniałe sytuacje w najbliższym otoczeniu. To dzięki komunikatom otrzymywanym od mieszkańców możemy szybko reagować na różnego rodzaju problemy, takie jak awarie, dewastacje obiektów małej architektury, uszkodzenia nawierzchni drogowej, przestrzeni zielonych, a także działania na rzecz zaburzenia porządku i bezpieczeństwa w naszych miejscowościach, czy konieczność odśnieżenia konkretnych ulic.

Jak zgłosić zauważony problem na osiedlu, ulicy czy w sołectwie? Skontaktuj się z naszymi pracownikami odpowiedzialnymi za daną dziedzinę. Możesz to zrobić zarówno osobiście, telefonicznie, jak i drogą mailową, bądź tradycyjnie wysyłając zgłoszenie pocztą na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem „Zgłoś problem”. (Jeśli wiesz do jakiego wydziału powinna być skierowana sprawa, również zapisz go na kopercie). W treści opisz zauważony przez Ciebie problem lub potrzebę. Pełną bazę teleadresową znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych zakładce: kontakt z pracownikami. Dostępny pod linkiem: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/strona-269-kontakt_z_pracownikami_urzedu.html. Nasi pracownicy służą pomocą i pozostają do Waszej dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, że System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb (SZOP) – aplikacja ,,Naprawiamy Ustrzyki Dolne’’ zostaje zlikwidowany ze względu na zbyt wysokie koszty obsługi, przy jednoczesnej malejącej liczba zgłaszanych problemów. W 2017 r. było to 33 zgłoszenia, w 2018 r. – 34 zgłoszenia, w 2019 r. – 39 zgłoszeń, za to już 2020 r. to tylko 13 zgłoszeń. Niewiele więcej było w 2021 r., który to przyniósł 16 zgłoszeń, zaś w tym roku odnotowaliśmy wyraźną tendencję spadkową w postaci 12 zgłoszeń.

Tym samym wracamy do tradycyjnych form komunikowania problemów pojawiających się w naszej gminie. To dzięki Wam i informacjom od Was możemy rozwiązać każdą sytuację i naprawić pojawiające się utrudnienie bądź zareagować na daną sytuację. Zachęcamy do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu naszej gminy. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych i jednostek mu podległych systematycznie monitorują przestrzenie, wyłapując pojawiające się problemy, jednak często to Wy Mieszkańcy jesteście pierwszym i tak ważnym ogniwem tego procesu.

autor: ustrzyki-dolne.pl