Ustrzyki Dolne
piątek, 8 marca 2019

Gryfskand wycofał się z inwestycji

Gryfskand wycofał się z inwestycji

Firma Gryfskand, która w Ustrzykach Dolnych planowała postawić zakład produkcji węgla drzewnego wycofała się z inwestycji. Taką informację na konferencji prasowej przedstawił dziennikarzom Bartosz Romowicz burmistrz Ustrzyk Dolnych. Podczas konferencji zaprezentowano też program „Zielone Ustrzyki Dolne”.

Program „Zielone Ustrzyki Dolne” składa się z 10 punktów, które mają pomóc gminie wypromować się jako czystej i ekologicznej. Pierwszy z zawiera informację o tym, że gmina rezygnuje z lokowania na swoim terenie zakładów przemysłowych. W ramach tego punktu burmistrz przedstawił informację od Zarządu firmy Gryfskand, który podjął decyzję o wycofaniu się z inwestycji w Ustrzykach Dolnych. Decyzję przekazał do burmistrza Zarząd Spółki Gryfskand, a firma poprosiła o przesłanie wszystkich dokumentów dotyczących inwestycji. Pismo do urzędu trafiło 4 marca.

W punkcie 2. znajdują się dwa nowe dokumenty planistyczne. Pierwszym z nich jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne, a drugim Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Przemysłowa II”.

- Od roku 2020 rozpoczynamy też program dofinansowania dla gminy dla gospodarstw domowych do 50 proc. kosztów wykonania przyłączy do gminnej sieci ciepłowniczej. Jest obecnie tworzona mapa i mieszkańcy mogą uzyskać informację o tym, czy mogą się przyłączyć do sieci ciepłowniczej. Jeżeli się na to zdecydują, muszą oczywiście zrezygnować ze swojego ogrzewania, na rzecz ogrzewania systemowego. Taką propozycję przedstawię Radzie Miejskiej i jeśli radni się zgodza, to gmina będzie finansowała do 50 proc. przyłącz do sieci - wyjaśniał burmistrz.

W punkcie 4. ujęto - Dywersyfikację źródła energii Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnie ustrzycka elektrociepłownia, która obejmuje blisko 80 proc. odbiorców na terenie miasta, jest zasilana energią z węgla. Burmistrz przedstawił informację, z której wynika, że część energii ma być pozyskiwana z biomasy lub ze źródeł geotermalnych. W dywersyfikacji gminie mają pomóc inżynierowie z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Kolejne działania jakie w zakresie „zielonego programu” ma podjąć gmina Ustrzyki Dolne, to kontrole w zakresie spalania odpadów w gospodarstwach domowych. - Kontrole są prowadzone już od 2018 roku i będziemy prowadzić je dalej, ale dotychczasowe nie wykazały spalania odpadów - mówił burmistrz. Zaznaczył jednak, że ocenie nie podlega to jakiej jakości materiałem palą mieszkańcy, bo gmina nie ma takich kompetencji.

Kolejnym punktem jest edukacja ekologiczna. - Wspólnie z Radą Miejską podjęliśmy decyzję, że cena za odpady komunalne selektywne i nieselektywne znacząco się rożni. Jest to kwota 11,50 i 46 zł - mówił burmistrz. - Różnica jest najwyższa w regionie, ale chodzi właśnie o to, by mieszkańcy odczuli dolegliwość finansową, jeśli nie chcą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów. Cieszymy się, że odzew jest właściwy. Zzmiany widać i efekt został osiągnięty, a przy różnicy 3 czy 4 zł takiej różnicy nie widzieliśmy - dodawał. Przypomniał też, że tak duża różnica w opłacie za śmieci już wkrótce będzie wynikać z ustawy a nie uchwały Rad Gmin.

Punkt 7 to akcje społeczne, które będą lub już są prowadzone na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Do takich akcji należy zaliczyć prowadzone od kilku lat sprzątanie rzeki Strwiąż i Wiar oraz sprzątanie szlaków turystycznych. - Już dziś zapraszam na te akcje wszystkich mieszkańców gminy, którym na sercu leży dobro Ustrzyk i czysta gmina. 27 kwietnia odbędzie się sprzątanie rzeki Strwiąż i Wiar, a 17 maja sprzątnie szlaków spacerowych.

Kolejny punkt, to promowanie miasta Ustrzyki Dolne, jako miasta zielonego i czystego. - Zapraszam wszystkich mieszkańców do tego, by w tę promocję się włączyć. Stowarzyszenie Czyste Ustrzyki Dolne zbiera środki na pomoc prawną w sprawie firmy Gryfskand, a dziś już wiemy, że te pieniądze nie będą potrzebne. Można je więc przeznaczyć na wspólną promocję miasta, jako miasta przyjaznego turystom, czystego i ekologicznego.

Przedostatnim punktem w programie jest instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) dla mieszkańców współfinansowana ze środków europejskich.

- Ostatni punkt to przystąpienie gminy, wraz z budynkami administracji publicznej do instalowania odnawialnych źródeł energii. Razem z nami do tego przystąpią gmina Lesko i Sanok - mówił burmistrz.

Wśród pytań od dziennikarzy znalazło się m.in. pytanie dotyczące przyczyn, dla których firma Gryfskand zrezygnowała z inwestycji i co planowane jest na terenie po dawnym PPD. - Z informacji jaką uzyskałem od nowego prezesa wynika, że jest to decyzja wspólników, którzy nie chcą, aby ta inwestycja została odebrana jako działalność przeciwko mieszkańcom. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z prawem, jeśli inwestor złoży inny wniosek o warunki zabudowy to za 9 miesięcy od podjęcia uchwały takie warunki będziemy przyjmować. Ale przez 9 miesięcy żadne decyzje nie zapadną - do czasu uchwalenia planu zagospodarowania „Przemysłowa II” - dopowiadał burmistrz Romowicz.

Jakie inwestycje preferencyjne planuje gmina na tym terenie? - Plan miejscowy został przyjęty 29 stycznia. Dostaliśmy zapytania ofertowe odnośnie tego planu od trzech firm. Jak podpiszemy umowę, to będziemy wdrażali procedurę zgodnie z ustawą, która obejmuje m.in. konsultacje społeczne i mieszkańcy, w ramach konsultacji będą decydować. Inwestycja musi być zgodna ze studium i wiadomo, że w tym miejscu nie będzie realizowany przemysł tylko usługi. Do 14 marca czekamy na uwagi do studium, później będziemy je rozpatrywać i przyjmiemy studium i plan.

Czy jest określony budżet dla dywersyfikacji źródeł energii, skąd dofinansowanie? - Jeśli chodzi o źródła geotermalne, to zostało zlecone opracowanie zasobów geotermalnych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. Po tym dokumencie będzie przygotowany kolejny czyli wniosek o koncesję, którą musimy uzyskać od marszałka województwa. Po jej uzyskaniu będziemy występowali do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o pokrycie kosztów odwiertu głównego. Są programy, które pokrywają je w wysokości 100 proc. i po odwiercie głównym pomyślimy o eksploatacji.

fot. UM Ustrzyki Dolne

 

Gryfskand wycofał się z inwestycji
autor: paba


powiązane artykuły: