Ustrzyki Dolne
czwartek, 23 maja 2019

I znów do pożaru...

I znów do pożaru...

Po raz kolejny strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka spędzili w akcji. Tym razem palił się samochód w okolicach Ustrzyk Górnych. Na szczęście, część jednostki mogła odebrać awanse, odznaczenia i medale w Komendzie Powiatowej w Ustrzykach Dolnych.

Praktycznie co roku pisząc o Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Ustrzykach Dolnych zaznaczamy, że nawet w trakcie swojego święta, strażacy nie mają szans odpocząć. Tym razem było nie inaczej - 22 maja, po o godzinie 14:00 zostali zaalarmowani o pożarze samochodu w okolicach Ustrzyk Górnych. Samochód spłonął całkowicie, ale kierowca szczęśliwie zdołał opuścić palące się auto. W akcji brały udział: OSP Ustrzyki Górne, OSP Lutowiska, OSP Wetlina i PSP Ustrzyki Dolne.

Uroczystości z okazji Dnia Strażaka rozpoczęły się bez zakłóceń Mszą św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny KP. Po mszy wszyscy zgromadzeni goście przybyli na plac w Komendzie Powiatowej, gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt, odsłuchanie hymnu oraz uroczysty apel i wręczenie odznaczeń. Zgromadzonych gości, w tym m.in. przedstawicieli samorządu i służb mundurowych przywitał st. kpt Emil Szmyd Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. Głos zabrali również Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Daniel Dryniak oraz Burmistrz Gminy Ustrzyki Dolne Bartosz Romowicz.

W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz inne wyróżnienia. Odznaczenie wręczał Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Daniel Dryniak, Komendant Powiatowy PSP w Ustrzykach Dolnych st. kpt. Emil Szmyd, prezes Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Janusz Konieczny oraz prezes oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Tadeusz Niedźwiedzki.

Awanse i odznaczenia
Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - młodszy brygadier Przemysław Kruk oraz aspirant sztabowy Marek Piwiński,
Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - kapitan Mirosław Dębski oraz  ogniomistrz Teofil Rachwał,
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - starszy kapitan Emil Szmyd oraz młodszy kapitan Tomasz Dacko,
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - kapitan Mirosław Dębski oraz aspirant Janusz Andruch,
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - starszy aspirant Janusz Węgrzyn oraz sekcyjny Piotr Kaszany,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:
- starszemu kapitanowi Arturowi Bazylakowi stopień młodszego brygadiera,
- kapitanowi Emilowi Szmyd stopień starszego kapitana,
- kapitanowi Małgorzacie Szyjduk stopień starszego kapitana,
- młodszemu kapitanowi Wojciechowi Wiktorskiemu stopień kapitana.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał:
- starszemu aspirantowi Piotrowi Radożyckiemu stopień aspiranta sztabowego.
- aspirantowi Januszowi Węgrzynowi stopień starszego aspiranta.
- młodszemu aspirantowi Szymonowi Sokołowskiemu stopień aspiranta.
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał:
- młodszemu ogniomistrzowi Przemysławowi Chrząszczowi stopień ogniomistrza,
- młodszemu ogniomistrzowi Tomaszowi Wermińskiemu stopień ogniomistrza,
sekcyjnemu Łukaszowi Florkowi stopień starszego sekcyjnego.

fot. Andrzej Górski / Teofil Uszak

I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
I znów do pożaru...
autor: paba