Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Jesteś uczniem lub studentem potwierdź uprawnienia do renty rodzinnej

Jesteś uczniem lub studentem potwierdź uprawnienia do renty rodzinnej<br/>fot. ZUS
fot. ZUS

Każdy, uczeń (jeżeli ukończył 16. rok życia) lub student, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub opiekunie - powinni zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuowaniu nauki lub jej zakończeniu.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia lub wydać decyzje o zwrocie nadpłaconej renty.

- Jeśli nauka jest kontynuowana, renta rodzinna przysługuje do czasu zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Chyba, że osiągnięcie tego wieku przypada na ostatni rok studiów, wówczas renta rodzinna przysługuje do końca roku akademickiego – informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik w województwie podkarpackim Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumentem potwierdzającym naukę i prawo do renty rodzinnej jest zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie takie powinno być dostarczone do ZUS przez uczniów szkół ponadpodstawowych najpóźniej we wrześniu, a studentów do końca października. Maturzyści, którzy rozpoczynają naukę na studiach, jeśli chcą otrzymać rentę rodzinną za wrzesień powinni przedstawić zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia.

Jeżeli uczeń lub student przerwał naukę, musi jak najszybciej o tym fakcie zawiadomić ZUS, który wstrzyma wypłatę renty. W przeciwnym razie świadczenie będzie nadal wypłacane i w konsekwencji świadczeniobiorca będzie musiał zwrócić nadpłaconą rentę wraz z odsetkami.

autor: oprac.paba
źródło: mat. pras.