Ustrzyki Dolne
piątek, 14 października 2022

Kolejne środki z programu Aktywna Tablica

Kolejne środki z programu Aktywna Tablica<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne

Rok szkolny w pełni. W ostatnich dniach dzieci i młodzież po raz kolejny podczas Dni Nowych Technologii organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 dowiedziały się o możliwościach jakie drzemią w innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w nauce i na co dzień. Jednym z takich rozwiązań są pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii czy tablice interaktywne, z których korzystają w swoich szkołach. Również w tym roku Gmina Ustrzyki Dolne skorzystała z rządowego programu Aktywna Tablica i tym samym do naszych szkół trafiły specjalistyczne sprzęty do holistycznego rozwoju naszych dzieci i młodzieży.

Ze wsparcia finansowego skorzystało w tym roku 5 szkół z naszej gminy, pozyskując środki na łączną kwotę 154 tysięcy złotych. Nowy sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych (35 000,00 zł), Szkoły Podstawowej w Wojtkowej (35 000,00 zł), Szkoły Podstawowej w Hoszowie (14 000,00 zł), Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej Górnej (35 000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience (35 000,00 zł). Wkład własny jaki ponosi Gmina Ustrzyki Dolne, wspierając ten program jest równy  38 500,00 zł.

Program Aktywna tablica na lata 2020-2024 ma na celu wspomóc rozwój szkolnej infrastruktury, a także kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tej edycji w szczególności doceniono szkoły wspierające uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami. Tym samym część szkół otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 14 tysięcy złotych przyznawane szkołom wnioskującym o podstawowe pomoce dydaktyczne, a część 35 tysięcy złotych przeznaczane jednostkom wspierającym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z problemami ze słuchem oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

"Każda możliwość usprawnienia rozwoju dzieci i młodzieży z naszej gminy jest dla nas priorytetem, dlatego też kolejny rok z rzędu wzięliśmy udział w rządowym programie Aktywna Tablica. To ważne, żeby stwarzać najlepsze warunki do rozwoju młodych pokoleń, ale również ułatwiać pracę nauczycielom kształtującym młode umysły." - – mówi burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz.

Pięć ustrzyckich szkół jest w trakcie zakupów specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Szkoła Podstawowa w Hoszowie dzięki środkom z programu może pozwolić sobie na zakup tablicy interaktywnej, projektora oraz głośników. W pozostałych czterech dotowanych szkołach pojawią się pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz tymi z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym dysleksją i dyskalkulią. Dodatkowo pojawią się w nich narzędzia do terapii procesów komunikacyjnych w tym te dostosowane dla dzieci z różnymi zaburzeniami słuchu z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym SDHD, SDD i autyzmem. To jednak nie koniec. Szczególną uwagę szkoły poświęcą uczniom wymagającym dodatkowych lekcji wyrównawczych, terapii logopedycznej czy psychologicznej. Dla nich również zakupione będą nowe pomoce do współpracy i kształcenia.

Dodatkowo te same cztery szkoły z Gminy Ustrzyki Dolne zakupią komputery stacjonarne bądź laptopy, które posłużą do obsługi oprogramowania do narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych. Szkoła w Ropience oraz szkoła w Wojtkowej otrzymane środki przeznaczą również na specjalistyczne oprogramowanie, a szkoła w Ustjanowej na materiały, które pomogą w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną zarówno w stopniu umiarkowanym, jak i znacznym czy głębokim. "To bardzo ważne, aby wspierać rozwój wszystkich dzieci w najbardziej możliwym zakresie. Każdy musi mieć taką szansę, do czego przyczynią się niewątpliwie zakupione przez szkoły pomoce, a także pełni zaangażowania nauczyciele."dodaje burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl