Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 30 stycznia 2023

Komunikat dla osób posiadających status PESEL UKR

Komunikat dla osób posiadających status PESEL UKR

Obywatele Ukrainy wracający do Polski powinni podczas odprawy paszportowej informować funkcjonariuszy Straży Granicznej o wjeździe do Polski w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz każdorazowo okazać dokument elektroniczny diia.pl!

W celu uniknięcia utraty statusu PESEL UKR w związku z opuszczeniem terytorium Polski na okres krótszy niż 30 dni, cudzoziemiec wracający do Polski powinien poinformować funkcjonariusza  Straży Granicznej dokonującego odprawy paszportowej, o zamiarze wjazdu w związku z korzystaniem w Polsce z uprawnień z ochrony czasowej oraz każdorazowo okazać dokument elektroniczny diia.pl (nawet jeśli podróżny jedzie do pracy w Polsce lub w innym celu, ale jednocześnie będzie korzystał z ochrony w Polsce).

Ważne! Wjazd na terytorium Polski bez poinformowania o ww. okoliczności lub bez okazania dokumentu elektronicznego diia.pl może spowodować, iż dane cudzoziemca nie zostaną ujęte w rejestrach, w oparciu o które nadawany jest status PESEL UKR, a z którym wiążą się liczne uprawnienia o charakterze socjalnym.

źródło: strazgraniczna.pl