Ustrzyki Dolne
piątek, 6 kwietnia 2018

Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora

Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora

Ponad 20 leskich przedsiębiorców zadeklarowało chęć przyłączenia się do programu Ogólnopolska Karta Seniora. - Złożyli promesę, że w momencie, gdy burmistrz oraz Rada zdecydują się jednak na wprowadzenie karty, to dołączą jako partnerzy do projektu – wyjaśnia Adam Snarski, pomysłodawca wprowadzenia karty.

Pomysłodawcą wprowadzenia w Lesku Ogólnopolskiej Karty Seniora jest pochodzący z Leska Adam Snarski, prawnik oraz aktywista miejski. - 13 lutego wnosiłem do Burmistrz Leska Barbary Jankiewicz oraz Rady Miejskiej w Lesku wniosek o dołączenie leskich seniorów do Ogólnopolskiej Karty Seniora - informuje Adam Snarski.

Ogólnopolska Karta Seniora, to program, który umożliwia seniorom po 60 roku życia, skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO - Głosu Seniora, które wydaje Ogólnopolską Kartę Seniora. Partnerzy czyli przedsiębiorcy, udzielają zniżek na swoje produkty i usługi dla seniorów posiadających Kartę. W zamian za to, taki przedsiębiorca wpisywany jest na ogólnopolską listę podmiotów przyjaznych seniorom, co zwiększa popyt na usługi i produkty takiego przedsiębiorcy. W tej chwili na liście jest 1117 firm, i liczba ta nieustannie się powiększa.

Adam Snarski wyjaśnia, że przed wniesieniem wniosku do burmistrz Leska, skontaktował się ze Stowarzyszeniem Manko z Krakowa czy jest możliwość przyłączenia leskich seniorów do programu. - Stowarzyszenie dało naszej gminie zielone światło i wystosowało list intencyjny do burmistrz Leska. Burmistrz oraz Rada otrzymali również kosztorys (roczny koszt projektu dla gminy to 5 tys. zł), w zamian za co, seniorzy z gminy otrzymali by kartę seniora bezpłatnie i bezterminowo. Karta ta byłaby ważna na terenie gminy oraz co bardzo istotne - na terenie całej Polski. Karta umożliwia rabaty m.in. do lecznic, sanatoriów, uzdrowisk, ośrodków medycznych, zakładów aktywności zawodowej, oferty turystycznej, kulturalnej – wyjaśnia Adam Snarski.

Burmistrz Jankiewicz oraz Rada Miejska w Lesku w swojej odpowiedzi wskazali, że zniżki dla seniorów gmina Lesko udziela poprzez Spółkę Sport, i że użycza seniorom możliwość bezpłatnego korzystania z lokali użyteczności publicznej. - No tak, brakowało jeszcze tego, by seniorzy lescy płacili za korzystanie z Bieszczadzkiego Domu Kultury czy biblioteki – komentuje tą odpowiedź Adam Snarski. - Ponadto wskazują, że muszą uzyskać informacje o przedsiębiorców z naszej gminy czy są zainteresowani wejściem do projektu. Nie wskazują już jednak jakie kroki w tym celu podejmą i kiedy.

„W związku z tym, że nie wiemy czy Burmistrz oraz Rada podejmą działania by dołączyć Gminę do projektu, my – mieszkańcy bierzemy sprawy w swoje ręce – informuje na swojej stronie internetowej i profilu Facebookowym Adam Snarski.
Zapraszam chętnych przedsiębiorców z Gminy (duże firmy, jak i małe – fryzjerów, szewców, dentystów, lekarzy, właścicieli sklepów, piekarnie, firmy ubezpieczeniowe, restauracje i inne) na spotkanie 8 kwietnia 2018 roku w Starym Lisku (Lesko, Rynek 12), godzina 15:00.

Zapraszam również w tym dniu seniorów (60+) z Gminy Lesko.

Na spotkaniu zostaną przedstawione korzyści dla przedsiębiorców dołączających do projektu Ogólnopolska Karta Seniora oraz dla seniorów, którzy będą posiadać Kartę. - Obecnie na terenie całej polski z Ogólnopolskiej Karty Seniora korzysta ponad 70 tysięcy seniorów. Udział firmy w projekcie Ogólnopolska Karta Seniora może przyczynić się do zwiększenia ilości klientów naszej oferty. Zwłaszcza w sezonie letnim, gdy seniorzy z całej Polski przyjeżdżają w Bieszczady – przekonuje Adam Snarski.

8 kwietnia 2018 roku w Starym Lisku (Lesko, Rynek 12), godzina 15:00.  

Przedsiębiorców lokalnych, którzy chcieliby złożyć promesę przystąpienia do projekt i poprzeć wniosek do gminy, Adam Snarski zaprasza do kontaktu email: kontakt@adamsnarski.pl

Wśród bieszczadzkich gmin, partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora jest już gmina Ustrzyki Dolne.

FOT. FB/ADAM SNARSKI

Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
Lescy przedsiębiorcy chcą wspierać Kartę Seniora
autor: oprac.paba
źródło: http://adamsnarski.pl


powiązane artykuły: