Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Lesko. Seniorzy chcą Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Lesko. Seniorzy chcą Ogólnopolskiej Karty Seniora.

W miniony weekend w Lesku, spotkali się przedsiębiorcy i seniorzy zainteresowani przystąpieniem gminy Lesko, do Ogólnopolskiej Karty Seniora. Inicjatorem spotkania był działacz społeczny Adam Snarski, który zaapelował do burmistrza i Rady Miejskiej w Lesku o przystąpienie do akcji.

- Seniorzy lescy są jak najbardziej zainteresowani przystąpieniem do Ogólnopolskiej Karty Seniora. Przedsiębiorcy z gminy Lesko chcą seniorów w tym wspierać – zapewnia Adam Snarski, pomysłodawca spotkania. - Znaleźliśmy źródło ewentualnego dofinansowania projektu. Pani Burmistrz! Rado Miejska w Lesku! Na co czekać? Po co stawiać opór tak przydanej seniorom w życiu codziennym inicjatywie? – apeluje społecznik.

Jak mówi Adam Snarski, na spotkaniu, które odbyło się 8 kwietnia w restauracji „Stare Lisko”, dopisali i seniorzy i przedsiębiorcy. - Pomimo wątpliwości lokalnych władz, mamy promesy złożone o chęci przystąpienia do projektu od seniorów i od przedsiębiorców z naszej gminy – zapewnia Adam Snarski.
Adam Snarski zapewnia, że jego działania dotyczące leskich seniorów na tym się nie skończą. - Chcemy cyklicznie organizować dla seniorów Dni Seniora, Leską Galę Seniora. Chcemy stworzyć Dni Poradnictwa dla Seniorów (bezpłatne wykłady, porady i badania z zakresu zdrowia, prawa, bezpieczeństwa i ekonomii). Chcemy aby o naszych seniorach dowiadywały się ościenne gminy, miasta i województwa. Seniorzy w Lesku zainicjowali Klub Seniora, Klub Dyskusyjny, tworzą chór, teatr. Chcemy, by te działania opisywać w lokalnej i ogólnopolskiej gazetce „Głos Seniora” – mówi działacz społeczny.

Przystąpieniem do Ogólnopolskiej Karty Seniora są zainteresowani nie tylko starsi mieszkańcy Leska, ale również seniorzy z terenu gminy. Już w poniedziałek, Monika Adamiak, prezes Stowarzyszenia Razem dla Glinnego dostarczyła kilkanaście promes od mieszkańców Glinnego, którzy chcą wziąć udział w projekcie.

- Dlatego, mimo oporów władzy lokalnej wierzę w wsparcie projektu przez gminę, która jest najbliżej naszych - mieszkańców - problemów społecznych i powinna je rozwiązywać – mówi Snarski. -  Wszystkie promesy te od seniorów i od ponad 20 lokalnych firm złożę razem z wnioskiem o przyłączenie gminy Lesko do Ogólnopolskiej Karty Seniora, zarówno na ręce burmistrz Barbary Jankiewicz, jak i przewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku. Pozostanie nam oczekiwać na odpowiedź.

Obecnie chęć przystąpienia do projektu zgłosiło juz ponad 20 leskich przedsiębiorców. Ci, którzy chcieliby złożyć promesę przystąpienia do projektu i poprzeć wniosek do gminy, Adam Snarski zaprasza do kontaktu email: kontakt@adamsnarski.pl

FOT. ARCH. ADAMA SNARSKIEGO

 

 

Lesko. Seniorzy chcą Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Lesko. Seniorzy chcą Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Lesko. Seniorzy chcą Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Lesko. Seniorzy chcą Ogólnopolskiej Karty Seniora.
autor: oprac.paba


powiązane artykuły: