Ustrzyki Dolne
sobota, 7 grudnia 2019

List arcybiskupa do wiernych i odpowiedź burmistrza

List arcybiskupa do wiernych i odpowiedź burmistrza<br/>fot. scrn romowicz.pl
fot. scrn romowicz.pl

Jutro w kościołach i kaplicach dekanatu Ustrzyki Dolne zostanie przeczytany list Metropolity Przemyskiego „Troska o katechezę szkolną”. - Traktuję to jako odpowiedź na mój wniosek o zmniejszenie wymiaru godzin lekcji religii w kolejnych latach szkolnych – informuje Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych opublikował dziś na swojej stronie internetowej odpowiedź na list abp Adama Szala „Troska o katechezę szkolną”. W liście abp Adam Szal powołując się na słowa św. Jana Pawła II pisze: „Katecheza została bezprawnie usunięta stamtąd przez komunistów w 1961 r., powróciła zaś do szkół w 1990 r. Zdecydowana większość Polaków przyjęła ten fakt z radością i zadowoleniem. (...) Poznawanie prawdziwej, Bożej nauki, staje się niezwykle istotne i dzisiaj. Jesteśmy świadkami negatywnych działań, których celem są dzieci i młodzież pochodzące z katolickich rodzin, a które mają zmienić myślenie i zburzyć ewangeliczną hierarchię wartości. Dowodem na to są coraz nachalniejsze próby wchodzenia do szkół – zwykle bez zgody rodziców – ludzi, którzy propagują ideologie sprzeczne nie tylko z wiarą katolicką, ale godzące również w ogólnie przyjęte normy społeczne i wartości narodowe. W związku z tym, potrzebne jest zaangażowanie i świadectwo ludzi wierzących, zwłaszcza katolickich rodziców, którzy przynosząc dziecko do chrztu, zobowiązują się przed Bogiem do wychowania go w wierze.”
Przypominając rozporządzenie Ministra Edukacji dodaje: „Jednym z celów, jaki najwyraźniej postawili przed sobą orędownicy postępującej laicyzacji, jest ograniczenie, a następnie wyrugowanie nauczania religii ze szkół. Uzasadniają to rzekomym poszanowaniem demokracji i wolą społeczeństwa. Otóż pragnę przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, a szkoły ponadpodstawowe – na życzenie rodziców lub samych uczniów, po osiągnięciu przez nich pełnoletności.” (cały list do pobrania TUTAJ)

Przypominamy, że pod koniec listopada burmistrz Ustrzyk Dolnych wysłał list do abp Szala, z prośbą o obniżenie wymiaru godzin lekcji religii w szkołach podlegających pod gminę. Swoją prośbę motywował szukaniem oszczędności i przyznał, że w ciągu trzech lat gmina mogłaby zaoszczędzić ok. 1 mln zł. (Więcej TUTAJ oraz TUTAJ)

- Sam fakt, iż słowo Ekscelencji Arcybiskupa Adama Szala będzie odczytane obligatoryjnie we wszystkich kościołach i kaplicach dekanatu Ustrzyki Dolne jest jednoznacznym potwierdzeniem, że to odpowiedź na mój wniosek o zmniejszenie wymiaru godzin lekcji religii w kolejnych latach szkolnych – podkreśla w swoim oświadczeniu burmistrz Romowicz. - W liście do mieszkańców miasta i gminy Ustrzyki Dolne - wprawdzie nie wprost, a podświadomie - zarzuca się mi chęć wyrzucenia nauczania religii ze szkół. To kompletna nieprawda i wprowadzanie wiernych w błąd.

Burmistrz dodaje, że zarzuty „manipulacji opinią publiczną” kierowane do „orędowników postępującej laicyzacji” odbiera osobiście do siebie jako autor listu do arcybiskupa i przekonuje, że w tym liście „w sposób rzetelny przedstawił mieszkańcom miasta i gminy Ustrzyki Dolne - pomijając jakiekolwiek komentarze - dane dotyczące nauczania lekcji religii.”

- Trudno również zgodzić mi się z oceną „orędownika postępującej laicyzacji", przypominając chociażby fakt, że jako Burmistrz Ustrzyk Dolnych w 2017 roku byłem jednym ze współorganizatorów Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, a gmina Ustrzyki Dolne partycypowała w kosztach jego organizacji. Ponadto od początku pełnienia swojej funkcji wielokrotnie w różny sposób materialnie oraz finansowo wspierałem kościół katolicki na terenie naszej gminy – dodaje stanowczo burmistrz Romowicz, który zawsze podkreślał, że jest praktykującym katolikiem.

Burmistrz przypomina też, że w liście do Metropolity Przemyskiego zaznaczył, że „jeśli tylko księża, katecheci czy siostry zakonne - w przypadku obniżenia wymiaru do jednej godziny lekcji religii w tygodniu - będą chcieli przeprowadzić dla uczniów naszych szkół drugą lekcję religii w tygodniu w ramach zajęć dodatkowych i niepłatnych z budżetu gminy Ustrzyli Dolne, to gmina Ustrzyki Dolne udostępni nieodpłatnie sale w szkołach oraz zajmie się stroną organizacyjną (jak np. ułożenie tych lekcji w planie lekcji). Koszty administracyjne utrzymania budynku szkoły dla tych lekcji poniesie gmina Ustrzyki Dolne”.

Burmistrz przekonuje też, że „zachęcenie do walki o wiarę przez rodziców katolickich” to w jego ocenie nic innego jak namowa do sprzeciwu społecznego przeciwko tej propozycji. - To sprowadzenie dyskusji do problemu światopoglądowego, jak dążą do tego media prawicowe oraz lewicowe. To nie próba rozwiązania sytuacji z korzyścią dla wszystkich stron, a chęć skierowania na mnie negatywnych ocen przez mieszkańców miasta i gminy Ustrzyki Dolne – przekonuje Bartosz Romowicz.

Na zakończenie burmistrz również przywołuje słowa św. Jana Paweła II, który podczas spotkania 19 sierpnia 1989 r. z młodzieżą w Santiago de Compostella powiedział, że „powołaniem chrześcijanina jest służba braciom i społeczeństwu, umacnianie i ochrona godności każdej ludzkiej istoty, szacunek dla praw osoby i ich obrona, budowanie trwałego i autentycznego pokoju opartego na braterstwie, wolności, sprawiedliwości i prawdzie”. - Liczę, że w dalszych etapach dyskusji nt. mojego wniosku wszyscy - a zwłaszcza hierarchowie kościoła - będą kierować się słowami naszego św. Jana Pawła II – zakończył swoje oświadczenie.

Jako ilustrację Bartosz Romowicz załączył zdjęcie ze Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbyło się kwietniu 2017 roku w Ustrzykach Dolnych. Autor zdjęcia: Damian Kandefer, źródło: przemyska.pl/2017/04/09/idzcie-i-gloscie/

autor: oprac. paba
źródło: romowicz.pl