Ustrzyki Dolne
piątek, 20 listopada 2020

Mamy miejsce konferencyjne – Bieszczadzki Uniwersytet Samorządności

Mamy miejsce konferencyjne – Bieszczadzki Uniwersytet Samorządności<br/>fot. UM Ustrzyki Dolne
fot. UM Ustrzyki Dolne

Odpowiednie podejście do kształtowania biznesu to ważny element prężnie rozwijającej się firmy. Dlatego gmina Ustrzyki Dolne, w ramach Bieszczadzkiego Uniwersytetu Samorządności, przygotowała szkolenia, które pomogą bieszczadzkim przedsiębiorcom kształtować swój rozwój oraz rozpoznawalną i efektywnie funkcjonującą markę.

Gmina Ustrzyki Dolne zakończyła realizację projektu „Bieszczadzki Uniwersytet Samorządności”. – To część dużego przedsięwzięcia, w ramach którego chcemy dać naszym mieszkańcom konkretne narzędzia do działania i rozwoju. Dzięki zdobytej wiedzy, znajomości nowych metod jak storytelling, czy odnalezieniu ważnych elementów dziedzictwa kulturowego Bieszczadów, uczestnicy mogą teraz umiejętnie pokierować rozwojem swoich apartamentów, noclegów, agroturystyk i innych działalności – mówi Michał Wnuk, zastępca burmistrza Ustrzyk Dolnych.

Projekt skierowany był głównie do mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne oraz gmin ościennych. Jego celem było wyposażenie przedsiębiorców i organów kierujących różnymi jednostkami w szereg umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się na obecnym rynku. Ważnym elementem było wpisanie działań w aktualnie istniejące warunki gospodarcze, społeczne, ale i techniczne, przy umiejętnym wykorzystaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego Bieszczadów oraz własnych, prawdziwych historii.

Uczestnicy mieli szansę wziąć udział w konferencji, szkoleniu i warsztatach online. Organizatorzy stworzyli również możliwość osobistego udziału w części wydarzeń, jednak ze względu na panującą w naszym kraju trudną sytuację epidemiczną musiały się one odbyć w okrojonym składzie i z uwzględnieniem wszelkich wytycznych. – Oczywiście brakowało kontaktu i atmosfery warsztatów, możliwości rozmów w tak zwanych kuluarach – mówi jedna z uczestniczek – jednak chyba musimy przyzwyczaić się do szkoleń online. Zresztą wirtualne spotkania dają wiele możliwości, a zainteresowani tak czy inaczej mogą ze sobą nawiązać kontakt i wymienić spostrzeżenia przez różnego rodzaju platformy internetowe.

Projekt „Bieszczadzki Uniwersytet Samorządności” podzielony był na dwie części. W pierwszym etapie realizowanym w 2019 roku, który nosił nazwę „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustjanowa Dolna na potrzeby tworzenia Uniwersytetu Samorządności”, świetlica wiejska w Ustjanowej Dolnej została wyposażona w sprzęty umożliwiające przeprowadzanie warsztatów i konferencji. Drugi etap polegał na pokazaniu mieszkańcom możliwości, jakie daje lokal oraz przygotowaniu przykładowych szkoleń i warsztatów, które dałyby jednocześnie mieszkańcom gminy Ustrzyki Dolne i gmin ościennych umiejętności rozwoju i budowania marki. Organizatorzy przygotowali dla nich konferencję „Dziedzictwo Kulturowe Bieszczadów szansą na promocję turystyki kulturowej i rozwój społeczny regionu”, szkolenie „Organizacja i zarządzanie”, warsztaty „Od pomysłu do biznesu – przedsiębiorczość szansą dla młodych” oraz seminarium „Storytelling w promocji produktów turystycznych”.

Działanie realizowane w ramach projektu „Bieszczadzki Uniwersytet Samorządności” współfinansowane było z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Projekt zrealizowano we współpracy z firmą Life project.

autor: mat. pras. UM UD