Ustrzyki Dolne
czwartek, 26 stycznia 2023

Mieszkańcy zdecydowali. W puli 250 tys. złotych

Mieszkańcy zdecydowali. W puli 250 tys. złotych

Zakończyła się VII edycja Budżetu Obywatelskiego w Ustrzykach Dolnych. Do 15 stycznia 2023 r. mieszkańcy gminy Ustrzyki Dolne mogli głosować na 5 zadań. Na przedstawione propozycje zagłosowało 4099 mieszkańców.

 

Wyniki głosowania:

Lp.

Tytuł zadania

wraz z krótkim opisem

Szacunkowy koszt

Liczba oddanych głosów papierowych

Liczba oddanych głosów internetowych

Razem

1.

Tytuł: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jałowe

 Opis: Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej (kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe w górnej sali, bojler na ciepłą wodę)

99.300,00

356

23

379

2.

Tytuł: „Oświetlenie boiska na stadionie miejskim w Ustrzykach Dolnych”

 Opis: Wykonanie oświetlenia boiska bocznego przy Stadionie Miejskim – montaż czterech 14-metrowych masztów oświetleniowych wraz z fundamentami i belkami oraz 20 opraw oświetleniowych LED o mocy 400W

100.000,00

410

395

805

3.

Tytuł: „Utworzenie Ogrodu Relaksacyjnego „Oddech Bieszczadów” oraz chodnika pomiędzy ul. Łukasiewicza a ul. Gombrowicza  w Ustrzykach Dolnych”

Opis: Wykonanie połączenia ulicy Łukasiewicza z ulicą Gombrowicza poprzez budowę chodnika oraz utworzenie Ogrodu Relaksacyjnego „Oddech Bieszczadów” w pobliżu bloku przy ul. Łukasiewicza 6 wyposażonego w ławki, leżaki parkowe, stoliki, huśtawki z pergolami, domki dla owadów, zasadzenie drzew, krzewów oraz traw

98.640,00

519

253

772

4.

Tytuł: „Utwardzenie drogi dojazdowej oraz parking przy świetlicy wiejskiej i OSP Zawadka”

Opis: Utwardzenie dojazdu do świetlicy i garażu SP masą bitumiczną oraz parkingu, wyłożenie kostką brukową przy wejściach do świetlicy, zakup lamp przemysłowych solarnych na teren świetlicy

99.925,20

627

0

627

5.

Tytuł: „Poprawa infrastruktury cmentarza w miejscowości Równia”

Opis: Poprawa infrastruktury cmentarza w Równi poprzez ułożenie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami na wyznaczonych ścieżkach i montaż lamp solarnych wzdłuż chodnika

100.000,00

1.465

51

151

 

Zadania z największą liczbą oddanych głosów:

Zadanie nr 5 - Poprawa infrastruktury cmentarza w miejscowości Równia

Zadanie nr  2 - Oświetlenie boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

Zadanie nr 3 - Utworzenie Ogrodu Relaksacyjnego „Oddech Bieszczadów” oraz chodnika pomiędzy ul. Łukasiewicza a ul. Gombrowicza  w Ustrzykach Dolnych

W ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano do dyspozycji mieszkańców 250 tyś. zł. Wartość zadania nr 5 to kwota 100.000 zł, a zadania nr 2 to kwota 100.000 zł. Zwycięskie zadania Nr 5 i Nr 2 zostaną uwzględnione w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.  Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych Nr  LVIII/759/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2023 rok jeżeli kolejny projekt nie mieści się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski Burmistrz może zarekomendować Radzie Miejskiej to zadania, z równoczesnym wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na ten projekt, jednak nie więcej niż o 25% ogółu środków przeznaczonych na ten budżet. Zadanie nr 3 na kwotę 98 640,00 złotych zostanie zarekomendowania Radzie Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych do dofinasowania wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl