Ustrzyki Dolne
piątek, 17 czerwca 2022

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych<br/>fot.  Andrzej Górski / UDK
fot. Andrzej Górski / UDK

10 szkół rywalizowało w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Podstawowych i Średnich z terenu działania Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych.

Celem mistrzostw było wzmocnić procesy edukacji młodzieży szkolnej, ujednolicić standardy pierwszej pomocy nauczanych w szkołach a także kształtowanie postaw współzawodnictwa, współpracy w grupie oraz upowszechnianie zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym roku przy dopisującej pogodzie mogło spotkać się 10 zespołów reprezentujących nastepujące szkoły: Szkołę Podstawową w Ropience, Czarnej, Ustjanowej Górnej, Zespół Przedszkolno-Szkolny z Olszanicy, Szkołe Podstawową nr 1 i Nr 2 w Ustrzykach Dolych, Zespół Szkół w Lutowiskach oraz Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Licealnych, Liceum Mistrzostwa Sportowego. Na drużyny, poza testem, czekało 7 stanowisk urazowych i 3 stanowiska rozrywkowo-sportowe. Młodzież zmierzyła się z amputacją, złamaniem otwartym kończyny dolnej i górnej, ukąszeniem przez żmiję, wytrzewieniem, oparzeniem oraz NZK pod czujnym okiem sędziów - Ratowników z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, Ratowników PCK, Funkcjonariuszy Straży Pożarnej oraz Policji. W tym roku zawody zostały potraktowane jako formę nauki poprzez ćwiczenia w plenerze, bez punktowania na poszczególne miejsca.  Każda scenka była omawiana przez sędziów, jakie powinno być prawidłowe postępowanie w danej sytuacji. W tym roku zrezygnowano z wyłaniania miejsc, gdyż sytuacje związane przed mistrzostwami ograniczyły mozliwości odpowiedniego przygotowania młodziezy. Młodzież mierzyła swoje siły także przy łowieniu piłeczek na wędkę, układaniu puzzli a także przygotowywała zdrowy posiłek na stanowisku "Bycie Fit jest Git". Każda drużyna otrzymała nagrody zakupione ze środków pochodzacych z Gminy Ustrzyki Dolne, Lutowiska oraz środków własnych.

Podczas mistrzostw była także prowadzona prelekcja przez panią psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych na temat "Mroczne oblicza zażywania substancji psychoaktywnych". Zbliżają się wkacje, czas odpoczynku więc wykorzystujemy każdą możliwość dotarcia do młodzieży aby przestrzec przed czyhającymi niebezpieczeństwami.

W organizacji mistrzostw swój udział mieli uczniowie z klasy mundurowej i Technikum Hotelarskiego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych, a także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnej. Pełnili zaczące role Łaczników pomiędzy scenkami, pozorantów na poszczególnych stacjach, a także obsługując biuro zawodów.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych<br/>fot.  Andrzej Górski / UDK
fot. Andrzej Górski / UDK
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych<br/>fot.  Andrzej Górski / UDK
fot. Andrzej Górski / UDK
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych<br/>fot.  Andrzej Górski / UDK
fot. Andrzej Górski / UDK
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych<br/>fot.  Andrzej Górski / UDK
fot. Andrzej Górski / UDK
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych<br/>fot.  Andrzej Górski / UDK
fot. Andrzej Górski / UDK
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych<br/>fot.  Andrzej Górski / UDK
fot. Andrzej Górski / UDK
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Ustrzykach Dolnych<br/>fot.  Andrzej Górski / UDK
fot. Andrzej Górski / UDK
autor: PCK Ustrzyki Dolne