Ustrzyki Dolne
wtorek, 9 października 2018

Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.

Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.

Już po raz 20. w Ustrzykach Dolnych odbył się konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. W jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział ponad dwieście osób.

Komisja konkursowa, w której skład weszli: Katarzyna Wnuk - Przewodnicząca Komisji, Agnieszka Markowicz - Sekretarz Komisji oraz członkowie: Renata Wolańska, Dorota Trybuła, Paweł Wnęk, Beata Besz, Dominika Sołopatycz, Maria Osadczuk, Patrycja Pelczar, zgodnie stwierdziła, że mieszkańcy oraz zarządcy budynków, z roku na rok, co raz bardziej dbają o wygląd swoich posesji i balkonów.
- Bardzo mnie cieszy, że mieszkańcy dbają o otoczenie w którym mieszkają, co widać jadąc przez naszą gminę - mówi Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych. - To, że zmienia się otoczenie budynków, jest również wynikiem tego, że mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe korzystają z dofinansowań z Budżetu Obywatelskiego, z programu Ustrzyckie Podwórka czy z Inicjatywy Lokalnej. W każdym z tych projektów mieszkańcy mogą dostać dofinansowanie na zmianę swojej okolicy. Dotychczas największą popularnością cieszy się zmiana podwórek, gdzie powstały nasadzenia nowych krzewów, nowe chodniki, ławeczki czy pergole.

W konkursie mógł wziąć udział każdy z mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne (który spełniał wymogi określone w regulaminie) i który zgłosił chęć udziału u sołtysa lub drogą elektroniczną do urzędu. Konkurs został ogłoszony w maju, a rozstrzygnięcie i rozdanie nagród laureatom nastąpiło w poniedziałek 9 października.

Do konkursu zgłoszono ogółem 229 balkonów i posesji. Balkonów w liczbie 40 oraz posesji w liczbie 189. Do udziału w konkursie zakwalifikowano wszystkie balkony i 189 posesji. W wyniku obrad wyłoniono laureatów konkursu w dwóch kategoriach: na najpiękniej ukwiecony balkon i na najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję.

Zdobywców miejsc od I do III, w kategorii na najpiękniej ukwiecony balkon:
Miejsce I – Danuta i Bolesław Kornaga
Miejsce II – Ryszarda Glińska
Miejsce III – Maria Gawlik

Zdobywców miejsc od I do III, w kategorii na najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję:
Miejsce I – Katarzyna Tomaszewska
Miejsce II – Jolanta Janczak
Miejsce III – Elżbieta i Jan Lewiccy

Wśród pozostałych uczestników tegorocznego konkursu, którzy nie znaleźli się w gronie laureatów znalazły się następujące osoby:
W kategorii I - „Najpiękniej ukwiecony balkon” - 37 uczestników

USTRZYKI DOLNE - Józef i Helena Andrejko, Krystyna Hartman, Maria Brózda, Janina Konopelska,
Bożena Zaletańska, Stanisława Patlewicz, Jadwiga Bindas, Krystyna Rygiel, Halina Ruszelak, Bronisława Kurek, Bożena Łojek, Zofia Rogozin, Elżbieta Żegleń, Marek Kwolek, Józefa Maciuk, Anna Walczak, Gabriela Misieczko, Jadwiga Pańczyk, Stanisława Handermander, Irena Kępka, Anna Jakubik, Danuta Kosa, Krystyna Paszkowska, Monika Janczy, Dorota Domaradzka, Małgorzata Wajda, Grzegorz Osiowy, Maria Frąckowiak, Edyta i Marcin Dziwisz, Rozalia Filipów, Elżbieta Socha,
Janina Golańska, Małgorzata Stanio, Halina Żarska, Helena Starzyk.
ROPIENKA - Dorota Kopacz, Dariusz Chiloński.

W kategorii II - „Najpiękniej zagospodarowana i ukwiecona posesja” - 186 uczestników

USTRZYKI DOLNE: Maria Różyło, Dzienny Dom Pomocy Caritas, Zofia Rusinek, Alicja i Mirosław Smarkuccy, Jolanta Demkowska, Janina i Władysław Lewiccy, Maria Janzer, Paweł Pachla, Janina Durał, Eugenia Jakubik, Wiktoria Tomczak, Danuta Pelc, Anna Oskory, Krystyna Sularz, Bernadetta Szymańczyk, Elżbieta Gąbka, Grażyna Krupa, Teodozja Cieśla, Barbara Amarowicz, Stanisława Kmiecik, Wioletta Delmanowicz, Irena i Tadeusz Wnęk, Anna Czuchry, Danuta Zdrzałek, Wanda i Marian Czerwonka, Maria Giefert, Agnieszka Banach, Anna Zabłocka, Grażyna i Marlena Zacharjasiewicz, Anna Pereślucha, Halina Ożóg, Ciosek Halina, Edyta Kmiecik, Jadwiga i Jacek Siara, Marian Hunia, Maria Daszkiewicz, Monika Kmiecik, Bogusława Łodyńska, Franciszka Siniewicz.
RÓWNIA: Janina i Krzysztof Stachowicz, Halina i Agnieszka Hendzlik, Elżbieta i Zbigniew Tomaszek, Agnieszka Bugaj, Leszek i Małgorzata Dobosz, Bożena Szczęsna.
USTJANOWA DOLNA: Maria Chudzik, Maria Ciślik, Anna Grzelczak.
USTJANOWA GÓRNA: Władysława Głazowska, Lucyna Wajda, Beata Szott, Agnieszka Mizdalska-Latocha, Renata Latocha, Krystyna Kukla - Śmigielska, Agnieszka Latocha, Marzena i Robert Sikora, Halina Kociałkowska-Czaja, Ewa Dobrowolska, Robert Piotrowicz, Anna Urban, Bogumiła Kaszecka, Agnieszka Kukla – Tabiś, Anna Jędrzejec.
ŁOBOZEW DOLNY: Dorota Łabaj, Eugenia i Wiesław Łazor, Maria Janczak, Jolanta Bruc, Agata Janczak, Bogusława Zoszczak, Agnieszka Dziubińska, Iwona Janczak, Sylwia Janczak, Anna Janczak, Alina Konik.
ŁOBOZEW GÓRNY: Kościół parafialny, Zofia Łazor.
TELEŚNICA OSZWAROWA: Krystyna Mazurkiewicz, Janina Zastocka, Małgorzata Łesak, Stefania Germańska, Anna Podkalicka, Zofia Germańska.
JAŁOWE: Świetlica Wiejska w Jałowym w im. Mariusz Domaradzki ogród ziołowo-kwiatowy, Maria Mularska, Jadwiga Widomska, Stanisława Krech, Ludwik Mazurkiewicz, Maria Dutka, Ewa Dutka, Józefina Woźniak, Janina Domaradzka, Katarzyna Ogrodzka, Jolanta Florek.
BANDRÓW NARODOWY: Małecka Helena, Bernadeta Chanas, Mendelowska Jadwiga.
HOSZOWCZYK: Wiesława Wilczak, Skwara Wioletta, Edyta i Adam Piotrowicz, Barbara Skwara.
HOSZÓW: Barbara i Marian Skalińscy, Elżbieta i Andrzej Dziwisz, Krystyna i Jan Skorupa.
BRZEGI DOLNE: Janina i Edward Dobrowolscy, Maria Kamińska.
DŹWINIACZ DOLNY: Urszula Szawan, Małgorzata Szczyrba, Alina Kulka, Anna Porańska, Józefa Tarnawska.
LESZCZOWATE: Antonina i Ryszard Czuryło, Józefa i Stanisław Zdziebko, Czesława i Józef Michałek,
Iwona i Dariusz Wronowscy.
BRELIKÓW: Jadwiga i Krzysztof Lulo, Elżbieta i Tadeusz Rusinek, Agnieszka i Krzysztof Jarema, Edyta i Waldemar Jarema, Agata i Marcin Nowak, Wioletta i Mariusz Lulo.
STAŃKOWA: Eugenia Szmyd, Ewa Suchar, Stanisława Jasiewicz, Krystyna Terebecka, Bogusława Hajduk, Jolanta Wronowska, Ryszarda Lubińska,Barbara Szmyd, Lucyna Szylak, Alina Kokolus.
ZAWADKA: Dorota i Rafał Jasiewicz, Danuta i Wiesław Bodnar, Bogusława Andruch, Irena Bodnar.
ROPIENKA: Halina Rygalik, Bożena Girguś, Krystyna Grygiel, Danuta Kubicka, Józefa Nicko, Barbara Obuch, Teodozja Wolańska, Janina Wolańska, Genowefa Choroba, Teresa Terebecka, Małgorzata Lemisz, Marta Wójciszyn, Czesław Kuźmiński, Świetlica Wiejska w. im. Sołtys Renata Wolańska.
TRZCIANIEC: Urszula Solarz, Aneta Galicka.
NOWOSIELCE KOZICKIE: Krystyna Piekarska, Stanisława Maślanka, Monika Kaczmaryk, Weronika i Marian Rudiak.
GRĄZIOWA: Zygmunt Ficek, Bogumiła Czwerynko, Janina Chrząszcz, Zofia Zalewska-Mrówka.
WOJTKOWA: Halina Burda, Maria Tobiasz, Kazimierz Szymko, Lucyna Piksa, Anna Kulik-Wolniewicz, Małgorzata Roman, Maria Kruk, Maria Kobus, Małgorzata Szot, Maria Rudziak, Barbara Bednarek, Józef Stockinger, Dariusz Podolak, Justyna Romańczyk, Tadeusz Podolak.
JURECZKOWA: Natalia Kociuba, Halina Żak, Magdalena Mazur, Beata i Erwin Piątkowscy.
LISKOWATE: Maria i Andrzej Klimczak, Elżbieta Jędrzejewska.
KROŚCIENKO: Sofia Galicka-Krajewska, Bożena Hełmecka, Magdalena i Grzegorz Pileccy, Renata Grzegorzak, Kazimiera Jucos, Krzysztof Ziembicki, Stanisława i Marian Ruchlewicz.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, a osoby wyróżnione pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrody i dyplomy wręczyli Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Ferenc.

FOT. MAGDALENA KUZAR

zdjęcia balkonów i posesji TUTAJ

Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
Nagrodzono najładniejsze balkony i posesje - zdjęcia z rozdania nagród.
autor: paba


powiązane artykuły: