Ustrzyki Dolne
środa, 6 listopada 2019

Nie będzie punktu paszportowego w Ustrzykach

Nie będzie punktu paszportowego w Ustrzykach<br/>fot. archiwum
fot. archiwum

- Utworzenie w Ustrzykach Dolnych punktu paszportowego generowałoby zbyt duże koszty i uruchomiłoby lawinę roszczeń z innych powiatów, w których kiedyś wydawane były wydawane paszporty – przekonuje rzeczniczka wojewody podkarpackiego i dodaje, że obecnie obywatele polscy mogą swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej posługując się dowodem osobistym.

Pod koniec października burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o utworzenie w Ustrzykach Dolnych punktu paszportowego.
- Wniosek ten podyktowany jest licznymi prośbami mieszkańców Ustrzyk Dolnych oraz całego powiatu bieszczadzkiego – przekonuje Bartosz Romowicz. - Jak wiemy odległość do punktów paszportowych zlokalizowanych w Rzeszowie, Przemyślu lub Krośnie bardzo często jest trudna do pokonania dla naszych mieszkańców, a ponadto wymaga poświęcenia czasu. Utworzenie punktu paszportowego w naszej gminie znacznie poprawiłoby sytuację – przekonywał burmistrz Romowicz.

Wniosek przesłał również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także do wszystkich posłów na Sejm RP naszego okręgu wyborczego, z prośbą o interwencję w tej sprawie.
Niestety okazuje się, że wojewoda nie przychyli się do tego by w Ustrzykach Dolnych powstał punkt paszportowy. Jak przekonuje taki punkt generowałby zbyt duże koszty.

Jak informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzeczniczka wojewody podkarpackiego, obecna struktura wydawania paszportów w województwie podkarpackim została ukształtowana w latach 2006 – 2009 pod wpływem zmian legislacyjnych, a w szczególności wprowadzenia do paszportów danych biometrycznych.
- Wdrożenie nowego systemu paszportowego (PS2O) niezbędnego do wydawania paszportów biometrycznych wymagało, aby osoby obsługujące wydawanie paszportów posiadały uprawnienia dostępu do tego systemu oraz były pracownikami zatrudnionymi w organie paszportowym, tj. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W tej sytuacji ówczesny Wojewoda Podkarpacki po przeliczeniu wielkości kosztów utworzenia nowych punktów paszportowych podjął decyzję, że wydawanie paszportów będzie możliwe tylko w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Rzeszowie oraz w Oddziałach Zamiejscowych Wydziału w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu – wyjaśnia rzeczniczka. - W konsekwencji zmiana modelu wydawania paszportów związana z wprowadzeniem biometrii pociągnęła za sobą likwidację 16 punktów paszportowych prowadzonych i utrzymywanych przez jednostki samorządowe, zlokalizowanych w większości miast powiatowych na terenie naszego województwa, w tym również Punktu Paszportowego w Ustrzykach Dolnych.

Zwiększenie ilości miejsc gdzie można byłoby przyjmować wnioski paszportowe i wydawać  paszporty na analogicznych zasadach, jak w oddziałach paszportowych WSOiC, musi się łączyć z zakupem nowego sprzętu informatycznego, zestawieniem nowych łączy internetowych (kodowanych), a także – co najważniejsze - zatrudnieniem nowych pracowników.

- Utworzenie Punktu Paszportowego w Ustrzykach Dolnych i nawiązanie przez Urząd Wojewódzki stosunku pracy z pracownikami tego punktu uruchomiłoby zapewne lawinę uzasadnionych roszczeń ze strony mieszkańców i działaczy samorządowych pozostałych 15 powiatów, w których również przyjmowane były wnioski paszportowe i wydawane paszporty, zwłaszcza, że w 11 punktach obsługiwano większą (w 6 znacznie większą) liczbę osób, niż w Ustrzykach Dolnych – zaznacza Małgorzata Waksmundzka-Szarek. - Zaspokojenie takich oczekiwań wymagałoby, uwzględniając rodzaj wykonywanych zadań i absencję pracowników, zatrudnienia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim dodatkowo 32 osób. Taki wzrost zatrudnienia w dobie ograniczenia wydatków trudno jest uzasadnić w sposób racjonalny. Odrębną kwestią jest zapewnienie łączności z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA i wyposażenie punktów paszportowych usytuowanych w starostwach i urzędach miast w sprzęt informatyczny. W każdym punkcie paszportowym prowadzonym przez jednostkę samorządową powinny zostać zainstalowane, mając na względzie awarię sprzętu, dwa zestawy komputerowe (stacja robocza, dwa monitory, drukarka, skaner, czytnik do pobierania odcisków palców). Rozproszenie sprzętu w 16 punktach zlokalizowanych w organach samorządu terytorialnego generuje dodatkowe koszty.

Rzeczniczka przekonuje też, że w należy zwrócić również uwagę na to, że obywatele polscy mogą swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej posługując się dowodem osobistym, który można uzyskać nieodpłatnie w miejscu zamieszkania w urzędzie gminy. Ponadto w ostatnich kilku latach kolejne nowelizacje ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych doprowadziły do wydłużenia okresu ważności paszportów dla dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia z 1 roku do 5 lat, wyeliminowania obowiązku osobistego stawiennictwa wszystkich osób małoletnich przy odbiorze paszportu a dzieci do ukończenia 5 roku życia również przy złożeniu wniosku paszportowego oraz do zniesienia właściwości miejscowej organów paszportowych opartej na miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie paszportu. - Liberalizacja przepisów w zakresie właściwości miejscowej jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców naszego województwa, którzy pracują lub kształcą się w innych regionach kraju. Wymienione aspekty w pewnym stopniu niwelują negatywne skutki braku punktu paszportowego w Ustrzykach Dolnych – przekonuje rzeczniczka wojewody.

- Powyższe uwarunkowania prowadzą do konstatacji, że struktura wydawania paszportów w województwie podkarpackim oparta na funkcjonowaniu czterech oddziałów paszportów zlokalizowanych w WSOiC jest optymalna a utworzenie Punktu Paszportowego w Ustrzykach Dolnych byłoby niestety rozwiązaniem nieracjonalnym przede wszystkim ze względów natury ekonomicznej – dodaje Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

 

autor: paba