Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Oceniono wnioski w ustrzyckim Budżecie Obywatelskim

Oceniono wnioski w ustrzyckim Budżecie Obywatelskim<br/>fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy

Rozbudowa kompleksu sportowego w Hoszowie, trybuny na boisku w Bandrowie czy chodnik na cmentarzu w Nowosielcach – to tylko kilka z wniosków, które przeszły tegoroczną weryfikację w ramach ustrzyckiego Budżetu Obywatelskiego.

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego dokonała weryfikacji wniosków, które w tym roku wpłynęły w ramach BO. Do BO zgłoszono w tym roku sześć projektów, ale jeden z nich odpadł ze względów merytorycznych i nie został zakwalifikowany do głosowania.
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych zdecydowała, że w tym roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego z budżetu gminy mieszkańcom przekaże 250 tys. zł, jednak zgłoszone zadanie nie może przekraczać 100 tys. zł.

Do głosowanie zakwalifikowano:
1.    Wnioskodawca: Marek Dziwisz - Tytuł: „Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego”. Opis: Modernizacja płyty boiska wraz i infrastrukturą (bramki), budowa altany spełniającej funkcję taneczną i miejsca do występów (scena) oraz adaptacja istniejącego pomieszczenia magazynu na toalety i zaplecze socjalno-techniczne. Hoszów -100.000,00.
2.    Wnioskodawca: Krzysztof Tkacz - Tytuł: „Wzrost aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Ustjanowej Dolnej i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego”. Opis: Modernizacja stadionu poprzez: wykonanie piłkochwytów po obu stronach boiska, wykonanie ogrodzenia stadionu, wykonanie drenażu odprowadzającego wodę, zakup i montaż 50 krzesełek ze stelażem na trybunach, zakup sprzętu koszącego do utrzymania płyty boiska. Ustjanowa Górna - 100.000,00.
3.    Wnioskodawca: Wiesław Groch i Mariusz Domaradzki - Tytuł: „Boiska z widownią”, Opis: Zakup i montaż trybun sportowych przy boiskach piłkarskich w Bandrowie i Jałowym wraz z przygotowaniem nawierzchni boiska – Bandrów Narodowy –Jałowe 99.000,00.
4.    Wnioskodawca: Mariusz Szczechowicz Tytuł: „Boisko do gier zespołowych” Opis: Wykonanie boiska sportowego tj. wyplantowanie terenu, wyposażenie w 2 pełnowymiarowe bramki do piłki nożnej, 2 słupki z możliwością regulacji wysokości siatki, 1 kosz z tablicą do koszykówki oraz zamontowanie słupków i siatki ochronnej. Hoszowczyk 30.000,00.
5.    Wnioskodawca: Piotr Mazur Tytuł: „Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich”. Opis: Wykonanie alejki z kostki brukowej przez środek cmentarza komunalnego - Nowosielce Kozickie 98.805,90.

Komisja po ocenie merytorycznej odrzuciła wniosek Michała Szczęsnego „Elektryka dla podróżnika”, który miał polegać na zakupie i instalacji samowystarczalnej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Ustrzykach Dolnych na parkingu przy ul. Korczaka. Stwierdzono, że przedstawiony kosztorys zadania nie zawierał wyceny wszystkich niezbędnych elementów do jego realizacji (montaż paneli fotowoltaicznych). Komisja z uwagi na brak danych nie mogła ustalić czy projekt jest realny do wykonania od strony finansowej w danym roku budżetowym oraz czy koszt zadania mieści się w kwocie określonej dla pojedynczego zadania.

O wyborze zadań do realizacji decydują osoby mieszkające w gminie Ustrzyki Dolne. Można glosować tylko na jeden z wybranych projektów. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Odrzucone zostaną karty, które zostały wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Głosowanie odbywa się bezpośrednio lub korespondencyjnie i trwa 30 dni. Każdy z mieszkańców gminy może wrzucić kartę osobiście do urny w Urzędzie Miejskim lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne w kopercie z dopiskiem „Głosowanie – budżet obywatelski”.

Przygotowany formularz karty do głosowania będzie można pobrać ze strony internetowej www.ustrzyki-dolne.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (punkt informacyjny).
Głosowanie trwa od dnia 1 września do 30 września 2019 roku.

 

autor: oprac.paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne


powiązane artykuły: