Ustrzyki Dolne
niedziela, 31 maja 2020

Ochronią pszczele pasieki przed niedźwiedziami

Ochronią pszczele pasieki przed niedźwiedziami <br/>fot. pixabay
fot. pixabay

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie trafiły ogrodzenia elektryczne od Fundacji WWF Polska. W ramach współpracy, zabezpieczenia do ochrony pasiek przed niedźwiedziami zostały następnie bezpłatnie przekazane potrzebującym lokalnym hodowcom. Działania mają na celu budowanie dobrego sąsiedztwa między ludźmi a dużymi drapieżnikami.

Kilka kroków do bezpiecznej koegzystencji
Odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa pozwala ograniczyć ataki wilków na zwierzęta hodowlane czy ataki niedźwiedzi na pszczele pasieki. W obydwu przypadkach skuteczną formą ochrony są ogrodzenia elektryczne. Fundacja WWF Polska już od kilkunastu lat nieodpłatnie przekazuje odpowiednie zabezpieczenia pszczelarzom i hodowcom, we współpracy z właściwymi miejscowo regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Tak było i tym razem. RDOŚ w Rzeszowie, tylko w tym roku, otrzymał od WWF 14 zestawów ogrodzeń elektrycznych dla pszczelarzy z regionu.

Ogrodzenia elektryczne od WWF Polska rozdysponowywane przez RDOŚ, który przekazuje je bezpośrednio do potrzebujących gospodarstw pasiecznych. Są to gospodarstwa znajdujące się w okolicy, w której zdarzają się ataki niedźwiedzi na pasieki, a zakup ogrodzeń elektrycznych jest dla pszczelarzy zbyt dużym obciążeniem finansowym. Do tej pory takim gospodarstwom, WWF Polska przekazało ponad 150 ogrodzeń elektrycznych, a we współpracy z gminami w woj. małopolskim i podkarpackim, zamontowano ponad 50 kontenerów na odpady, specjalnie zabezpieczonych przed niedźwiedziami.

– Choć ze względu na trwającą epidemię koronawirusa nasza praca jest chwilowo utrudniona, to cały czas staramy się brać aktywny udział w budowaniu dobrego sąsiedztwa między lokalnymi społecznościami a dużymi drapieżnikami, takimi jak wilki czy niedźwiedzie. Zwierzęta, które nauczą się zdobywać pożywienie w pobliżu człowieka i skojarzą sobie jedzenie z jego obecnością, mogą później powodować sytuacje konfliktowe domagając się pokarmu. Możemy im jednak w łatwy sposób zapobiec. Kluczem do dobrej koegzystencji jest edukacja i zabezpieczanie gospodarstw, dlatego będziemy kontynuować naszą współpracę z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska także w kolejnych latach – mówi Piotr Chmielewski, specjalista ds. ochrony przyrody w WWF Polska.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie już od kilku lat pomaga w ten sposób pszczelarzom, a także hodowcom zwierząt gospodarskich i obserwuje realne korzyści.
– Pomoc w ograniczaniu szkód wyrządzanych przez niedźwiedzie jest istotna i bardzo ważna z punktu widzenia ochrony niedźwiedzia, który w mniemaniu znacznej części hodowców jest postrzegany jako „niepożądany gość”. Przekazywane przez Fundację WWF, jak również kupowane przez nas zabezpieczenia, trafiają do pasiek najbardziej dotkniętych szkodami. Nasze wspólne działania dają pozytywne efekty zarówno bezpośrednie, jak również pośrednie, ponieważ część pszczelarzy widząc skuteczność dobrze wykonanego ogrodzenia elektrycznego, kupuje je indywidualnie – mówi Łukasz Lis z RDOŚ w Rzeszowie.

 

autor: mat. pras RDOŚ