Ustrzyki Dolne
wtorek, 14 września 2021

Ogłoszenie burmistrza Ustrzyk Dolnych

Ogłoszenie burmistrza Ustrzyk Dolnych

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl w zakładce BIP w dniach 17.09.2021 r. do 02.11.2021 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do zbycia w formie aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki i objęcie udziałów przez Gminę Ustrzyki Dolne w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) tj.:

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 338/3 o powierzchni 0,3266 ha, położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne,
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 340 
o powierzchni 0,5434 ha, położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne.

 

Z UP. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MICHAŁ WNUK

Ustrzyki Dolne, dnia 09.09.2021 r.