Ustrzyki Dolne
czwartek, 7 listopada 2019

Polańscy harcerze porządkowali opuszczone groby

Polańscy harcerze porządkowali opuszczone groby

Tydzień przed świętami Wszystkich Świętych oraz świętem Zmarłych, harcerze z Harcerskiej Drużyny Bartoszowej z Polany zorganizowali i przeprowadzili akcję porządkowania starych , opuszczonych grobów na cmentarzu grzebalnym.

Takich grobów, jeszcze z czasów przedwojennych, jest kilkanaście. Najwięcej czasu i wysiłku, przy porządkowaniu, wymagała kwatera grobów kopalnianych. Są to trzy groby, w których pochowani są pracownicy kopalni ropy naftowej działającej na zboczach Pasma Ostrego, w czasach zaboru austriackiego oraz w okresie międzywojennym. Groby murowane z metalowymi krzyżami, stojące na polańskim cmentarzu od ok. 100 lat, powoli ulegały niszczeniu przez działanie głównie czynników atmosferycznych.

Ponad 10 lat temu groby kopalniane zostały poddane pracom konserwatorskim, których wykonawcą było Stowarzyszenie Dziedzictwa Mniejszości Karpackich; a głównym sponsorem było Polskie Górnictwo i Gazownictwo, oddział w Sanoku.

Upływający czas bardzo szybko zostawił nowy ślad na murowanych nagrobkach, dzisiaj porośniętych na nowo mchami i porostami. Harcerze bardzo dokładnie, pracując szpachelkami, oczyścili kamienne powierzchnie. Na uporządkowanych grobach złożono wiązanki i zapalono znicze.

Pracującym harcerzom – Małgosi Michno, Emilii Caban, Markowi Hermanowiczowi, Ernestowi Krakowskiemu, Robertowi Morągowi oraz ich opiekunom Annie Stępniewskiej i Hannie Myślińskiej należą się podziękowania.

Fot. H. Myślińska

 

Polańscy harcerze porządkowali opuszczone groby
Polańscy harcerze porządkowali opuszczone groby
Polańscy harcerze porządkowali opuszczone groby
autor: HM