Ustrzyki Dolne
piątek, 16 sierpnia 2019

Połonina Wetlińska - dwie umowy podpisane

Połonina Wetlińska - dwie umowy podpisane<br/>fot. Paulina Bajda
fot. Paulina Bajda

Bieszczadzki Park Narodowy podpisał dwie umowy dotyczące inwestycji na Połoninie Wetlińskiej. Pierwsza dotyczy budowy na połoninie bacówki, a druga przebudowy kultowej Chatki Puchatka.

Pierwszą umowę dotyczącą budowy bacówki na Połoninie Wetlińskiej podpisano 2 sierpnia.  Wykonawcą będzie bieszczadzka firma Omega z Olszanicy. Wartości tej inwestycji wynosi 138 990,00 PLN, a pieniądze pochodzą z dotacji od Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Inwestycja ma się przyczynić do zapoczątkowania idei powrotu pasterstwa (kulturowego wypasu) na połoninach, którego zaprzestano po II wojnie światowej. Wypas kulturowy owiec jest kolejnym z elementów szerszego programu zagospodarowania Połoniny Wetlińskiej, na który składają się również: remont schroniska „Chatka Puchatka” - dofinansowany z RPO WP, budowa kładki widokowej z kratownicy na grzbiecie Połoniny Wetlińskiej, restytucja stanowisk roślin uszkodzonych w wyniku ruchu turystycznego, stworzenie nowych odcinków ścieżek przyrodniczych, rozwój usług z zakresu upowszechniania wiedzy przyrodniczej, czy też powstanie nowych produktów lokalnych.

Kolejną umowę, tym razem na remont istniejącego na Połoninie Wetlińskiej schroniska Chatka Puchatka podpisano 14 sierpnia. Wykonawcą remontu będzie firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” z okolic Przeworska, a wartość tej inwestycji wynosi 4.152.480,00 PLN. Inwestycja została sfinasowana ze środków UE - RPO Województwa Podkarpackiego oraz BdPN, przy wkładzie Budżetu Państwa.

Prace remontowo-budowlane obejmą szeroki zakres, a ich początkiem będzie częściowa rozbiórka  istniejącego obiektu. Następnie wykonawca przystąpi do postawienia nowej konstrukcji. W założeniu obiekt ma spełniać funkcję schronu turystycznego z miejscami noclegowymi na wypadek ciężkich warunków pogodowych, a także jako stacja edukacji ekologicznej BdPN. W planach jest też utrzymanie dyżurki Górskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego.

Generalnie obiekt po oddaniu do użytkowania ma służyć jako miejsce odpoczynku podczas wędrówki, miejsce spożycia posiłku i obiekt sanitarny oraz, w sytuacjach awaryjnych, jako miejsce noclegowe w salach zbiorowych na ławach. Nie przewiduje się funkcjonowania schroniska jako obiektu hotelowego pobytu ani dla turystów, ani dla innej grupy użytkowników. Stale przybywać tam będzie jedynie obsługa schroniska i dyżurni GOPR w okresie służby.

Przy okazji zostanie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, zostanie zainstalowana m.in. oczyszczalnia ścieków oparta o technologię sekwencyjnych reaktorów biologicznych SBR. Przewidziano, że obiekt zasilany będzie w energię elektryczną uzyskaną z paneli fotowoltaicznych oraz z agregatora prądotwórczego.

Prace przy schronisku wiązały się będą ze zmianami w korzystaniu ze szlaków turystycznych w okolicy inwestycji. Turyści wędrujący żółtym szlakiem z Przełęczy Wyżnej dotrą jedynie do granicy lasu. Tam będą musieli zdecydować się pójść - albo trawersem w kierunku Roha, albo przy granicy lasu do Brzegów Górnych.

Transport materiałów budowlanych odbywał się będzie drogą lotniczą z wykorzystaniem śmigłowca oraz w niewielkiej części tzw. „Końską drogą” biegnącą z Przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską. To również wpłynie na czasowe wyłączenie z użytkowania szlaków turystycznych.

O postępach prac BdPN będzie informować na bieżąco. Bacówka najprawdopodobniej powstanie w jeszcze w tym roku. Schronisko będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach do kwietnia 2020 roku. Jego ponowne uruchomienie powinno nastąpić na przełomie 2021 i 2022 roku.

 

Chatka Puchatka po remoncie<br/>fot. BdPN
fot. BdPN
autor: ela/paba
źródło: BdPN


powiązane artykuły: