Ustrzyki Dolne
wtorek, 14 stycznia 2020

Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000

zdjęcie ilustracyjne<br/>fot. Piotr Tabisz
fot. Piotr Tabisz

Tylko do jutra można składać wnioski dotyczące projektu planu ochrony dla obszarów Natura 2000 Bieszczady PLC180001. Projekt jest dostępny w wersji elektronicznej i również pocztą elektroniczną można zgłaszać swoje uwagi.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska został upoważniony przez Ministra Środowiska do procedowania projektu rozporządzenia ustanawiającego plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001. - „Po przeanalizowaniu dokumentu, z uwagi na skomplikowany charakter prac oraz duże zainteresowanie przebiegiem procesu przygotowywania planu ochrony, zapraszamy do zapoznania się z projektem, który dostępny jest w serwisie internetowym BIP, w celu umożliwienia zainteresowanym osobom oraz podmiotom przedstawienia stanowiska w sprawie” – informują urzędnicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Plan obejmuje m.in.: granice funkcjonowania obszaru Natura 2000, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony.

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczą gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lutowiska, Solina, Zagórz.

W planie ujęto również określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz mapę tych działań.
Określono również wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, sposób monitoringu zadań ochronnych oraz siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk.

Zainteresowane osoby oraz podmioty mogą przekazać swoje stanowisko odnośnie planu pocztą na adres Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bądź drogą elektroniczną: kancelaria@gdos.gov.pl, do dnia 15 stycznia 2020 r., do godz. 16:00.

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

autor: oprac. paba
źródło: GDOŚ