Ustrzyki Dolne
czwartek, 18 maja 2017

Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”

Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, radni zdecydowali o przystąpieniu do programu „Ustrzyckie Podwórka”. Zaakceptowali też uchwałę, mówiącą o przejęciu od województwa podkarpackiego przez gminę chodników w Jasieniu oraz zgodzili się na przyznanie dotacji dla ogródków działkowych „Storczyk”.

Na początku sesji rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, radny PiS Czesław Urban wnioskował o zmianę porządku obrad. Chciał usunięcia punktu, dotyczącego ustalenia wsparcia działań burmistrza, związanych z zagospodarowaniem terenów komunalnych przy budynkach mieszkaniowych „Ustrzyckie podwórka”. Radny przekonywał, że temat jest szeroki, a radni nie zdążyli się zapoznać z załącznikami.

Radnemu odpowiedział Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, który jest pomysłodawca projektu „Ustrzyckie Podwórka”. Burmistrz przekonywał, że było odpowiednio dużo czasu na zapoznanie się z tematem, bo zdążyła z nim zapoznać się już m.in. komisja budżetowa. Wniosek radnego Urbana został odrzucony i porządek obrad przyjęto bez zmian.

Wspólnoty mogą działać
O szczegółach programu „Ustrzyckie podwórka” opowiedział Bartosz Romowicz, który mówił, że chodzi w nim głównie o zaangażowanie wspólnot mieszkaniowych do realizacji wspólnych inwestycji z gminą Ustrzyki Dolne. Burmistrz wyjaśniał, że dawniej, mieszkańcy kupowali budynki komunalne od gminy z bardzo niewielkim terenem, po to by nie płacić dużych cen za zakup mieszkań. W wyniku tego, większość budynków komunalnych ma dookoła działki gminne, na których znajdują się parkingi, place zabaw itp. Wspólnoty, właśnie od gminy, oczekują utrzymywania oraz inwestycji w te miejsca. W programie „Ustrzyckie podwórka”, wspólnoty, mogłyby skorzystać z dofinansowania (do 30 tys. zł) i same decydować czy wokół swoich budynków chcą mieć np. parking, ławeczki, zieleńce czy place zabaw.

- Warunkiem dostania dofinansowania jest to, aby wspólnota wydzierżawiła na 10 lat od gminy grunt i sama nim się zajmowała – wyjaśniał radnym burmistrz. – Pamiętajmy, że teraz wspólnoty oczekują od gminy tego, że w całości wykona te zadania, bo to grunt jest nasz. W tym projekcie angażujemy wspólnotę i działamy wspólnie 50 na 50 proc.

Burmistrz przedstawił też radnym procedurę dofinansowania. Wniosek do Urzędu Miejskiego powinien wpłynąć do 30 września. Urzędnicy do 30 października go rozpatrzą, a realizacja zadania nastąpiłaby w przyszłym roku budżetowym. We wniosku określone są pewne warunki, m.in.: teren, który dzierżawi wspólnota ma być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy, wspólnota na własny koszt musiałaby dbać o teren i swoimi inwestycjami nie utrudniać dostępu do innych nieruchomości.
- Projekt angażuje mieszkańców i jestem przekonany, że wspólnoty nie będą wymyślały niepotrzebnych inwestycji jak np. fontanny na dziedzińcu – przekonywał burmistrz.

Radna Leokadia Bis z BSS, zwróciła uwagę na to, że w Ustrzykach znajdują się wspólnoty, które mają wykupione większe grunty. Prosiła by uwzględnić to w programie, po to, by one też mogły skorzystać z dofinansowania. Burmistrz obiecał, że wniosek zostanie dostosowany również do potrzeb takich wspólnot.

Radny Czesław Urban dopytywał dlaczego program dotyczy tylko wspólnot, a nie spółdzielni. - Skąd weźmiemy pieniążki na ten projekt? – pytał radny, który zastanawiał się czy np. parking, który wykona wspólnota nie będzie zastawiany przez innych mieszkańców gminy.

Burmistrz wyjaśniał, że gmina obecnie i tak działa na rzecz wspólnot mieszkaniowych, robiąc np. parking przy Szopena. W programie „Ustrzyckie podwórka” wspólnoty dokładałyby pieniądze odłożone np. na funduszu remontowym do inwestycji i koszty rozłożyłyby się po równo. – Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają dużo wyższe środki z funduszy remontowych, a wspólnota to czasem 4-6 domów, dlatego uznałem, że spółdzielnie stać na wykonanie samodzielnie takich inwestycji. Wspólnoty takich pieniędzy nie mają, a wiem, że są zainteresowane – wyjaśniał burmistrz. Dodał też, że ryzyko zajmowania ogólnodostępnych parkingów zawsze istnieje, jednak wiele wspólnot oddalonych jest od centrum. - Nie sądzę by ktoś jechał na Pionierską, Fabryczną czy PCK po to, by tam specjalnie parkować. Jednak wspólnoty są narażone i tego nie przeskoczymy – dodawał burmistrz.

- Rozumiem, że teraz gmina będzie odciążona z kosztów za zadania, które na siebie weźmie wspólnota? – dopytywał radny Arkadiusz Lupa z PiS. Burmistrz potwierdził, że teraz koszenie czy np. odśnieżanie przejmie wspólnota. - Jeśli nie będzie zainteresowanych wspólnot to program nie będzie realizowany i gmina na tym nie straci. Wiem jednak, że w innych miastach projekt działa. Mieszkańcy mają świadomość i chcą dbać o swoją okolicę, bo wiedzą, że robią to dla siebie – wyjaśniał Romowicz. Dodał też, że według niego nakłady się zwrócą, a jak wspólnoty nie będą chciały dalszej dzierżawy, to po 10 latach grunty znów przejmie gmina. - Warunki są trudne i nie wszystkie wspólnoty będą gotowe na rozpoczęcie inwestycji w przyszłym roku – mówił burmistrz.
Radni w głosowaniu przyjęli projekt.

Chodnik na Jasieniu i ujęcie wody na ogródkach działkowych.
Radni zdecydowali też, że gmina Ustrzyki Dolne przejmie od samorządu województwa podkarpackiego chodnik, który jeszcze w tym roku będzie budowany na Jasieniu.

- Warunkiem wykonania przez drogi wojewódzkie chodników i ścieżek rowerowych przy tych drogach jest to, że gmina przejmie na siebie obowiązek ich utrzymania – wyjaśniał burmistrz. - Nasza gmina ma zabezpieczone w budżecie środki na wkład własny ale udało nam się znaleźć na liście marszałka do dofinansowania takiej budowy. Mamy szansę na ok. 300 tys. zł i dlatego musimy zawrzeć umowę z zarządem województwa odnośnie utrzymania tego chodnika.

W ubiegłym roku gmina nie znalazła się na liście do dofinansowania m.in. właśnie dlatego, że nie było uchwały. - Marszałek ma taka filozofię, że dokłada 60 proc. ale samorządy muszą utrzymywać te obiekty – wyjaśniał burmistrz.

Radni przychylili się również do prośby prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych „Storczyk” Zygmunta Ficka, który zwrócił się z prośbą o dotację na utworzenie na terenie ogródków ujęcia wody. – Uchwała nakłada na gminę obowiązek stworzenia warunków dla rozwoju ogródków działkowych. Dodatkowo nasza główna magistrala wodociągowa ma przebiegać przez teren ogródków działkowych „Storczyk” i na pewno, w czasie budowy jakieś niedogodności z tego tytułu dla ogródków będą – argumentował radnym burmistrz.
Całość inwestycji ma kosztować ok. 30 tys. zł, a radni zgodzili się dofinansować ją w kwocie 10 tys. zł.

 

Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”
Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”
Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”
Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”
Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”
Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”
Rada Miejska Ustrzyki. Będzie program „Ustrzyckie Podwórka”
autor: paba