Ustrzyki Dolne
wtorek, 9 kwietnia 2019

Remont nie taki prosty

Remont nie taki prosty<br/>fot. Piotr Domino
fot. Piotr Domino

Nie ma chętnych na remont i modernizację schroniska „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej. Na ogłoszony 19 marca 2019 r. przez Bieszczadzki Park Narodowy przetarg nie wpłynęła żadna oferta.

Sytuacja związana z wynikiem postępowania przetargowego komplikuje BdPN zamiary związane remontem i modernizacją schroniska. W optymistycznym wariancie zakładającym wybór wykonawcy jeszcze w kwietniu, inwestor liczył, że najpóźniej w lipcu ruszą prace rozbiórkowe, a następnie budowlane. Jednak w takiej sytuacji Park będzie zmuszony ogłosić drugi przetarg, co na pewno wydłuży proces realizacji inwestycji. W pierwotnym założeniu prace miały się zakończyć do kwietnia 2021 roku.

W założeniu inwestycja na Połoninie Wetlińskiej prowadzi do poprawy warunków socjalno-bytowych, korzystających z „Chatki Puchatka”. Ma być rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej oraz zaopatrzenia schroniska w zasilenie energią elektryczną. Obiekt będzie korzystał z paneli fotowoltaicznych i agregatu prądotwórczego, a ciepło zapewni centralne ogrzewanie z pieca opalanego olejem rzepakowym. Wszystkie wymienione prace mają na celu zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki.

Koszt inwestycji szacowany jest na prawie 3,5 mln zł.

autor: ela