Ustrzyki Dolne
czwartek, 24 września 2020

Rolniku, spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Rolniku, spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!<br/>fot. spisrolny.gov.pl
fot. spisrolny.gov.pl

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego w Ustrzykach Dolnych.

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej.

Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, pok. 17, dostępny w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek - czwartek 7:30 – 15:30 oraz piątek 7:30 – 14:00.

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.

Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon. (Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).

Co jest w spisie?
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów, ale nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć waszego gospodarstwa rolnego. Pytania w formularzu dotyczą m.in. powierzchni zasiewów wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych; zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, używanych nawozów, środków stosowanych do ochrony roślin, liczby oraz pojemności budynków gospodarczych, maszyn i innych urządzeń rolniczych, które są w gospodarstwie.

Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy również do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

 

autor: oprac. paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne / https://spisrolny.gov.pl/