Ustrzyki Dolne
piątek, 18 października 2019

Rozmawiali o ochronie granic

Rozmawiali o ochronie granic

Na początku tygodnia, w Mucznem odbyło się dwudniowe, trójstronne spotkanie przedstawicieli służb granicznych z Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Przedstawiciele służb podsumowali dotychczasowe działania oraz rozmawiali o planach na przyszłość.

Spotkanie przedstawicieli Państwowej Granicznej Służby Ukrainy, Słowacji oraz polskiej Straży Granicznej odcinka Bieszczadzkiego, Karpackiego oraz Śląskiego odbyło się w Centrum Promocji Leśnictwa, 14 oraz 15 października.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje trzech oddziałów polskiej Straży Granicznej na czele z komendantami gen. bryg. SG Robertem Rogozem (Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej), płk SG Stanisławem Laciugą (Karpacki Oddział Straży Granicznej) oraz płk SG Adamem Jopkiem (Śląski Oddział Straży Granicznej). Stronę ukraińską reprezentował płk. M. A. Diomin, Zastępca Pełnomocnika Granicznego Odcinka Czopskiego. Natomiast delegacji słowackiej przewodniczył płk PhDr. Aurel Gonščák, Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowackiej Województwa Žilina

- Spotkanie miało na celu podsumowanie działań na wspólnie ochranianych odcinkach granicy państwowej oraz wypracowanie najlepszych praktyk w działaniach mających na celu zwalczanie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz w zakresie identyfikacji nielegalnie przebywających cudzoziemców – informuje mjr Elżbieta Pikor, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej.

Spotkanie realizowane było w ramach Projektu Unii Europejskiej ,,Wzmocnienie współpracy z państwami członkowskimi oraz państwami trzecimi w zakresie identyfikacji” –2/9 – 2018 / BK – FAMI

FOT. BiOSG

Rozmawiali o ochronie granic
Rozmawiali o ochronie granic
autor: oprac. paba
źródło: BiOSG