Ustrzyki Dolne
wtorek, 5 grudnia 2017

Są pieniądze dla szpitali!

Są pieniądze dla szpitali!<br/>fot. służby prasowe wojewody podkarapckiego
fot. służby prasowe wojewody podkarapckiego

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano dziś umowy na inwestycje dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla podmiotów leczniczych. 960 000 zł trafi do Leska na doposażenie szpitala oraz 1 236 800 zł do ustrzyckiego ZOZ na sprzęt medyczny ratujący życie w stanach nagłego zagrożenia i karetkę.

5 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa wojewody podkarpackiego, w której wzięli udział członek Zarządu Wojewódzka Podkarpackiego Stanisław Kruczek, starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek, starosta bieszczadzki Marek Andruch i starosta leski Andrzej Olesiuk.

Podczas konferencji wojewoda Ewa Leniart poinformowała, że – mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia i terapii poprzez poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej – wystąpiła i uzyskała przyznanie kolejnych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:
Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie:
– zakupu gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 2 734 925 zł;
– zadania pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” w kwocie 1 920 000 zł.
Powiatu Leskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału infrastruktury zdrowotnej i społecznej na obszarze Powiatu Leskiego – doposażenie SP ZOZ w Lesku w niezbędny sprzęt i wyposażenie” w kwocie 960 000 zł.
Powiatu Tarnobrzeskiego na dofinansowanie zadania: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie” – w kwocie 170 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego ultrasonografu do wykonywania badań diagnostycznych z  przeznaczeniem dla Zespołu Poradni Specjalistycznych funkcjonujących w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, umożliwiając diagnostykę pacjentów na najwyższym poziomie.
Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego ratującego życie w stanach nagłego zagrożenia życia dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” w kwocie 1 236 800 zł. Celem realizowanego projektu jest wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach realizowanego projektu planowany jest również zakup karetki z wyposażeniem na potrzeby szpitala.

W sumie w 2017 r. zostało pozytywnie rozpatrzonych 13 wniosków, z czego 3 wnioski dla jednostek samorządu województwa podkarpackiego, a 10 dla samorządów powiatowych.  Łączna kwota tegorocznego dofinansowania dla podmiotów leczniczych to ponad 16, 2 mln zł.

 

autor: materiały prasowe PUW
źródło: rzeszow.uw.gov.pl