Ustrzyki Dolne
wtorek, 11 czerwca 2019

Służby przygotowane do wakacji

Służby przygotowane do wakacji

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozmawiano o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Karetka wodna WOPR na Jeziorze Solinie rusza 15 czerwca.

Wojewoda Ewa Leniart przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z wakacyjnym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz wydała rekomendacje dla służb, dla których okres wakacji będzie wiązał się ze wzmożona działalnością w obszarach zarówno prewencyjno-profilaktycznych, ale także kontrolnych. Przedstawiciele służb zapewnili, że na bieżąco monitorują sytuację oraz pozostają w stałej gotowości do reagowania i podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Wojewoda Ewa Leniart podkreśliła, że w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych przeznaczyła w sumie 120 tys. zł na dotację dla trzech jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (bieszczadzkiego, tarnobrzeskiego oraz rzeszowskiego) działających na terenie województwa podkarpackiego. Środki te stanowią wsparcie z zakresu organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych naszego województwa. Przedstawiciel WOPR Bartosz Krygowski poinformował, że od 15 czerwca do 15 września na Zalewie Solińskim funkcjonować będzie karetka wodna. Załoga karetki pozostanie w gotowości przez całą dobę, a jej głównym zadaniem będzie udzielanie pomocy poszkodowanym i chorym znajdującym się na wodzie lub na brzegu.

Wojewoda dodała również, że w naszym województwie zrealizowanych zostało wiele inicjatyw profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Należy do nich zaliczyć m.in. rządowe inicjatywy „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. – W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie cyklu przedstawień teatralnych pn. „Na wakacjach” o tematyce bezpieczeństwa podczas spędzania czasu nad wodą oraz w górach dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania numeru alarmowego 112 – powiedziała wojewoda.

Ponadto, w ramach działań profilaktycznych, Policja oraz Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna organizować będzie warsztaty dla dzieci i młodzieży uświadamiające zagrożenia stwarzane przez dopalacze. Oprócz działań edukacyjnych i prewencyjnych realizowane są również przedsięwzięcia kontrolne przez służby inspekcje i straże odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa. W sezonie letnim kierowane są dodatkowe patrole policyjne we wszystkie atrakcyjne turystycznie miejscowości, ponadto wzmożone działania profilaktyczno-kontrolne wykonuje Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego oraz Sanepid, a Kuratorium Oświaty prowadzi swoje działania w zorganizowanych formach letniego wypoczynku. Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych i w górach zaprezentowali przedstawiciele Bieszczadzkiego WOPR i Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

Dane z bazy wypoczynku
Jak poinformował wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, do tej pory zatwierdzonych zostało 152 różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Podkarpacia, w tym:
– 64 – w miejscu zamieszkania – lato w szkołach, WDK, MDK , MOK, MOSiR, WOSIR weźmie w nich udział 1 972 uczestników;
– 88 wypoczynek w kraju, w którym udział weźmie 3 958 uczestników (dane na 7 czerwca br. , część wypoczynków oczekuje w bazie na akceptację).

Obowiązkiem organizatora jest zgłoszenie chęci zorganizowania wypoczynku 21 przed jego rozpoczęciem. W przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą obowiązuje termin 14 dniowy. Rejestracja odbywa się systematycznie, w wyjątkowych sytuacjach 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (gdy jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi), więc liczby ulegają zwiększeniu każdego dnia.

Proponowane formy zajęć podczas wypoczynku to: zajęcia świetlicowe, turnieje, konkursy, gry i zabawy ruchowo-muzyczne, gry stolikowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy edukacyjne, gry komputerowe i inne. Największa liczba wypoczynku zgłoszona została przez: szkoły, wojewódzkie i młodzieżowe domy kultury, towarzystwa przyjaciół dzieci, szczepy harcerskie, miejskie ośrodki sportu i rekreacji, biura podróży, stowarzyszenia.

Podczas trwania wypoczynku przewidziane są kontrole w ilości około 10 proc. różnych form wypoczynku odbywającego się na naszym terenie, które prowadzone będą przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Alert RCB
W ubiegłym roku uruchomiono system powiadamiania Alert RCB, który jest kompleksowym rozwiązaniem umożliwiającym masowe przesłanie ostrzeżeń za pomocą SMS, osobą będącym w rejonie zagrożenia, niezależnie od posiadanej umowy z operatorami telefonii komórkowej. Szczegóły tutaj.

Służby przygotowane do wakacji
Służby przygotowane do wakacji
Służby przygotowane do wakacji
Służby przygotowane do wakacji
Służby przygotowane do wakacji
Służby przygotowane do wakacji
Służby przygotowane do wakacji
Służby przygotowane do wakacji
autor: oprac. paba
źródło: rzeszow.uw.gov.pl