Ustrzyki Dolne
czwartek, 6 lutego 2020

Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA

Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA

Ponad 200 kresowiaków wzięło udział w trzecim „Opłatku Kresowym”, który odbył się w miniony weekend w Ustrzykach Dolnych. Uczestnicy spotkania podkreślali, że łączą ich silne więzi, a wspomnienie o rodzinnych stronach wciąż jest w nich żywe.

Bożonarodzeniowe spotkanie „Opłatek Kresowy 2020” odbyło się, w hali sportowej Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych. Wzięło w nim udział około 230 kresowiaków, którzy na spotkanie zaprosili również swoje rodziny.

Przesiedleńcy pochodzą głównie z Uhnowa, Bełza, Krystynopola, Waręża, Zastawia, Sokala oraz z innych okolicznych miejscowości. W 1951 r. zostali przymusowo wysiedleni, między innymi w Bieszczady - w ramach akcji H-T, z części powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego, które należały do Polski. W ich pamięci, do tej pory głęboko tkwi koszmar przymusowego przesiedlenia z ojczystej ziemi, mordy Polaków przez ukraińskich nacjonalistów oraz zsyłki na Sybir.

Spotkanie przesiedlonych w ramach akcji H-T, od kilku lat organizuje grupa ludzi, którzy chcą, by pamięć o tym co się stało wciąż była żywa. W bożonarodzeniowym klimacie dzielono się opłatkiem składając sobie życzenia, spożywano tradycyjne wigilijne potrawy, oglądano tematyczne filmy, kolędowano, a w szczególności dużo rozmawiano i wspominano.
Spotkanie zorganizowali Wiesław Cybruch przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „Polska Kultura Kresowa” oraz Lucyna Sobańska, Paweł Germański, Marian Bielański, Grażyna Kwiatek, Wiesław Sowiński, Grażyna Domaradzka, Edyta Salnikow, Artur Maciuk.

Akcja H-T
Jak przypominał w 65. rocznicę w Gazecie Bieszczadzkiej Zygmunt Krasowski „Rząd RP zwrócił się do rządu ZSRR z prośbą o zamianę niewielkiego pogranicznego odcinka Polski na równorzędny mu przygraniczny odcinek terytorium ZSRR z powodu ekonomicznego ciążenia tych odcinków do przyległych regionów ZSRR i Polski. Rząd ZSRR zgodził się na prośbę rządu RP”.

Stosowny układ podpisano 15 lutego 1951 roku w Moskwie. W imieniu prezydenta Bieruta uczynił to jako pełnomocnik wicepremier Aleksander Zawadzki, zaś ze strony Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Andriej Wyszyński. Przedstawiając 26 maja 1951 roku sejmowi układ do ratyfikacji wicepremier Aleksander Zawadzki stwierdził, że wymiana odcinków przygranicznych była podyktowana interesami gospodarki polskiej. Jako podstawowy motyw podał chęć pozyskania złóż ropy naftowej, które miały znajdować się w Bieszczadach po stronie radzieckiej. W zamian za te bogactwa naturalne ZSRR miał uzyskać jedynie „pewne udogodnienia w komunikacji kolejowej” Umowa, jak oświadczył Zawadzki „stanowi nowy akt braterskiej pomocy dla nas ze strony ZSRR” / Umowa parafowana przez prezydenta Bolesława Bieruta, premiera Józefa Cyrankiewicza i ministra spraw zagranicznych Stanisława Skrzeszewskiego została opublikowana w Dz.U.R.P nr. 31 z 1951 roku. Ten oficjalny komunikat o podpisaniu umowy ukazał się dopiero 3 miesiące później, tuż przed jej ratyfikacją i zaświadcza dobitnie nie tylko o „niezależności” Polski ale i „wielkiej polsko-radzieckiej przyjaźni”.

Zdjęcia ze spotkania Bożonarodzeniowego „Opłatek Kresowy 2020”, można skopiować na przyniesioną płytkę lub pendrive w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej” u Lucyny Sobańskiej.

FOT. FB / KGW BRZEGI DOLNE - CAŁA GALERIA NA FB KGW

 

Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
Spotkanie Bożonarodzeniowe „Opłatek Kresowy 2020” - ZDJĘCIA
autor: oprac. paba