Ustrzyki Dolne
wtorek, 16 sierpnia 2022

Sprawa ścieków w Hotelu Arłamów

Sprawa ścieków w Hotelu Arłamów<br/>fot. www.arlamow.pl
fot. www.arlamow.pl

Nasza oczyszczalnia od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych - poinformował w komunikacie Hotel Arłamów. Jego przedstawiciele zapewniają, że hotel zobowiązał się do realizacji wszystkich zaleceń wydanych m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jak informuje businessinsider.com.pl, popularny Hotel Arłamów znalazł się pod kontrolą Wód Polskich. Badania wskazały na problemy ze ściekami odprowadzanymi z hotelu. Wizja terenowa przeprowadzona w niedzielę potwierdziła, że odprowadzane ścieki najprawdopodobniej nie odpowiadają parametrami pozwoleniom. Administrator hotelu został zobligowany do natychmiastowego odcięcia wylotu i zapewnienia alternatywnego odbioru ścieków.

Stwierdzono m.in. niezgodność zapisów pozwolenia wodnoprawnego ze stanem rzeczywistym w zakresie schematu oczyszczania ścieków bytowych wprowadzanych do potoku bez nazwy. Przeprowadzona została też wizja w terenie wylotu odprowadzanych ścieków. "W obrębie ww. wylotu nie zlokalizowano innych źródeł zanieczyszczenia. W chwili obecnej w przemyskim Zarządzie Zlewni procedowanie jest postępowanie w zakresie zmiany pozwolenia wodnoprawnego" – czytamy na stronie Wód Polskich.

Wizja terenowa potwierdziła problem

Jak dalej podają Wody Polskie, w związku z obawą, że podczas dużego obłożenia hotelu klientami oczyszczalnia może nie funkcjonować prawidłowo, pracownicy Zarządu Zlewni w Przemyślu i Nadzoru Wodnego przeprowadzili w niedzielę wizję terenową, która potwierdziła odprowadzanie ścieków, których parametry najprawdopodobniej nie odpowiadają określonym w pozwoleniu wodnoprawnym.

"Aby to jednoznacznie stwierdzić, na miejsce został wezwany WIOŚ i pobrał próbki wody z potoku powyżej i poniżej wylotu z oczyszczalni. Wyniki będą znane w ciągu najbliższych kilku dni" – informują Wody Polskie. O sytuacji zostało powiadomione Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

"Administrator hotelu został zobligowany do natychmiastowego odcięcia wylotu i zapewnienia alternatywnego odbioru ścieków np. przy użyciu wozów asenizacyjnych. Dodatkowo koryto cieku wodnego ma zostać oczyszczone z pozostałości osadów" – podają Wody Polskie.

Hotel Arłamów wydał oświadczenie

W przesłanym PAP oświadczeniu hotel poinformował, że oczyszczalnia ścieków od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych. "Ale to nie wszystko. Dodatkowo, Hotel Arłamów, z własnej inicjatywy, od lat regularnie (co kwartał) kontroluje jakość oczyszczonych cieczy w niezależnym, certyfikowanym ośrodku badawczym. Przeprowadzane wcześniej audyty - zarówno te prywatne, jak i nadzorcze - wykazywały prawidłowe wyniki procesu oczyszczania" - dodano w informacji.

W komunikacie poinformowano, że wyjątek stanowią parametry próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w marcu br. "Następna kontrola przeprowadzona została przez Wody Polskie w maju br. Po jej zakończeniu dostaliśmy listę zaleceń, które zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ostatniego zalecenia (budowa nowej oczyszczalni). Wymaga ono uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy, a które obecnie są procedowane w RDOŚ. Jak tylko zostaną one wydane, dokończymy realizację również i tego zalecenia" - podała placówka. W komunikacie hotel podkreślił, że wciąż nieznane są wyniki badań próbek pobranych w minioną niedzielę. Hotel zapewnił przy tym, że jak tylko będą one znane, opublikowany zostanie komunikat na stronie internetowej placówki.

Hotel zapewnił również, że placówka zaczęła natychmiast wdrażać wszystkie zalecenia po poniedziałkowej, ponownej wizji terenowej, zalecenia wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wody Polskie w Przemyślu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie delegatura w Przemyślu.

 

autor: MP