Ustrzyki Dolne
piątek, 5 marca 2021

Transport zbiorowy dla bieszczadzkich gmin

Transport zbiorowy dla bieszczadzkich gmin

W ustrzyckim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów oraz przedstawicieli kilkunastu gmin bieszczadzkich w sprawie transportu publicznego.

Bieszczadzcy samorządowcy będą podejmowali wspólne działania w zakresie zapobiegania wykluczeniu komunikacyjnemu w Bieszczadach w nadchodzących latach. W większości samorządów wraz z końcem roku szkolnego wygasa umowa na transport dzieci do szkół. Gminy stoją przed decyzją, w jaki sposób rozwiązać problemy z transportem publicznym.

Ważnym warunkiem stworzenia spójnego systemu transportu publicznego jest zaangażowanie się w to działanie wszystkich gmin bieszczadzkich. Tylko taka sytuacja pomoże w przygotowaniu wspólnego, precyzyjnego i optymalnego rozkładu jazdy autobusów dostosowanego do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zespołowe działania nie tylko ułatwią koordynację pomiędzy danymi miejscowościami, ale przede wszystkim pozwolą na obniżenie kosztów dla poszczególnych samorządów.

Gmina Ustrzyki Dolne zapewniła transport publiczny swoim mieszkańcom, usprawniając go i zapewniając kilka połączeń dziennie pomiędzy miejscowościami. Burmistrz Ustrzyk Dolnych po sytuacji kryzysowej spowodowanej zaprzestaniem połączeń na początku trwania pandemii wypracował z przewoźnikami rozwiązania zadawalające wszystkie strony.  

Współpraca z innymi samorządami oraz planowane rozwiązania pozwolą bardziej efektywnie wykorzystać pozyskiwane na ten cel środki, a trasy będą mogły być jeszcze lepiej ułożone.

- Transport publiczny był dla mnie zawsze bardzo ważny. Staram się nieprzerwanie zapewnić mieszkańcom z miejscowości oddalonych od Ustrzyk Dolnych odpowiednią dostępność do komunikacji autobusowej, a dzięki temu do wszystkich usług, jakie mają mieszkańcy miasta, np. możliwość korzystania z leczenia, zrobienie zakupów czy pójście do fryzjera. Dzięki systematycznie podejmowanym działaniom w kierunku i usprawnieniu transportu zbiorowego, dziś możemy mówić, że staliśmy się liderem na bieszczadzkim rynku – mówi Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gmin: Czarna, Cisna, Sanok, Komańcza, Baligród, Olszanica, Solina oraz przedstawiciele Miasta i Gminy Zagórz i Miasta i Gminy Lesko. 

autor: KM
źródło: UM Ustrzyki Dolne