Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 9 stycznia 2023

Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej

Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej<br/>fot. lesko.pl
fot. lesko.pl

Rozpoczęły się prace przy budynku w Bezmiechowej Dolnej. Pieniądze na remont i wyposażenie filii biblioteki (świetlica wiejska) pochodzą z programu „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.

W ramach modenizacji wykonano już:

- Docieplenie poddasza i strychu,

- Prace wyburzeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na kotłownię i toalety, w tym toaletę dla niepełnosprawnych,

- Instalacje elektryczne w pomieszczeniach bibliotecznych oraz w pomieszczeniu aktywnej pracy z seniorami,

- Części instalacji kanalizacyjnych,

- Uzupełnienie tynków oraz wykonanie gładzi szpachlowej w pomieszczeniach bibliotecznych oraz w pomieszczeniu aktywnej pracy z seniorami,

- Montaż 5 szt. drzwi przeciwpożarowych,

- Zakup kotła kondensacyjnego,

- Prace ogólnobudowlane (wykonanie nadproży drzwi, zabudowa instalacji c.o., skucie posadzek, zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych).

Inwestorem z ramienia Gminy Lesko jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku, która otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 517 949,00 zł, z czego 1 249 696,00 zł stanowią środki otrzymane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1., służy:

  • dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;
  • stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W dniu 22 grudnia 2022 r. został przeprowadzony częściowy odbiór prac realizowanych w ramach zadania.

Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej<br/>fot. lesko.pl
fot. lesko.pl
Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej
Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej
Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej<br/>fot. lesko.pl
fot. lesko.pl
Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej<br/>fot. lesko.pl
fot. lesko.pl
Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej<br/>fot. lesko.pl
fot. lesko.pl
Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej<br/>fot. lesko.pl
fot. lesko.pl
Trwa modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej<br/>fot. lesko.pl
fot. lesko.pl
źródło: lesko.pl