Ustrzyki Dolne
wtorek, 20 listopada 2018

Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

Trwa nabór do służby w Straży Granicznej<br/>fot. BiOSG
fot. BiOSG

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w sposób ciągły prowadzi nabór do służby. W 2019 roku, planowane jest przyjęcie 120 adeptów.

Każdy kandydat musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. I etap to formalności związane z osobistym złożeniem wymaganych dokumentów i zaświadczeń, wstępną rozmową kwalifikacyjna, badaniami psychologicznymi i badaniami psychofizjologicznymi. II etap obejmuje egzamin w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (w Lubaniu, Koszalinie lub Kętrzynie), składający się z testu pisemnego z wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli: nie ukończyłaś/łeś 35 roku życia, posiadasz wyłącznie obywatelstwo polskie, masz nieposzlakowaną opinię, jesteś osobą niekaraną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystasz w pełni z praw publicznych, posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w uzbrojonej formacji, dajesz rękojmię zachowania tajemnicy służbowej, jesteś osobą komunikatywną, kreatywną w działaniu, zdyscyplinowaną oraz zainteresowaną stabilnymi warunkami pracy i szansą zawodowego rozwoju- jesteś kandydatem którego szuka Straż Graniczna.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz: Sekcja Organizacji i Naboru - Wydziału Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (ul. Mickiewicza 34, Przemyśl). Tel. (16) 673 20 78, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30 e-mail: nabor.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl w zakładce PRACA w BiOSG/funkcjonariusze.

 

autor: BiOSG