Ustrzyki Dolne
środa, 17 lipca 2019

Trwa nabór do „Watahy”

Trwa nabór do „Watahy”<br/>fot. BiOSG
fot. BiOSG

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w sposób ciągły prowadzi nabór do służby. W sierpniu, w Lubaczowie uruchomiony będzie dodatkowy punkt informacyjny z możliwością złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Jeśli nie ukończyłaś lub nie ukończyłeś 35 roku życia, posiadasz wyłącznie obywatelstwo polskie,  masz nieposzlakowaną opinię, jesteś osobą niekaraną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  korzystasz w pełni z praw publicznych, posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w uzbrojonej formacji, dajesz rękojmię zachowania tajemnicy służbowej i jesteś osobą komunikatywną, kreatywną w działaniu, zdyscyplinowaną oraz zainteresowaną stabilnymi warunkami pracy i szansą zawodowego rozwoju - to jesteś kandydatem którego szuka Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Każdy kandydat, który spełnia powyższe wymagania musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne:
I etap, to formalności związane z osobistym złożeniem wymaganych dokumentów i zaświadczeń, wstępną rozmową kwalifikacyjna, badaniami psychologicznymi i badaniami psychofizjologicznymi,

II etap obejmuje egzamin w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej ( w Lubaniu, Koszalinie lub Kętrzynie) , składający się z testu pisemnego z wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przyjęciu do służby, nowy funkcjonariusz SG jest kierowany na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, a potem miesięczną praktykę w macierzystej jednostce. Na koniec odbywa 3,5 miesięczne szkolenie podoficerskie. W trakcie szkoleń w ośrodkach SG, kursant ma zapewnione wyżywienie, pobyt oraz wynagrodzenie (ok. 2300 zł netto). Po zakończonych szkoleniach nagrodzenie wynosi ok. 3200 zł netto.

Od 2 sierpnia w Lubaczowie zostanie uruchomiony punkt informacyjny w sprawie przyjęć do służby w SG z możliwością złożenia dokumentów. Punkt będzie się znajdował w budynku Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25.

Zainteresowanych zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w Przemyślu (ul. Mickiewicza 34) w godz. 07.30 – 15.30 , pod nr tel.: 16 673 2078 lub 16 673 2384, e-mail: nabor.biosg@strazgraniczna.pl oraz w Lubaczowie w godz. 09.00 – 12.00 pod nr tel.: 16 672 8816 w dniach 2, 9, 23 oraz 30 sierpnia 2019 r.

 

autor: BiOSG