Ustrzyki Dolne
piątek, 6 maja 2022

Trwają konsultacje społeczne w gminie Ustrzyki Dolne

Trwają konsultacje społeczne w gminie Ustrzyki Dolne

Od 4 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. prowadzone są konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym, dotyczące opracowywanego „Planu budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2022-2025”.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne tj.: Bandrów Narodowy, Brelików – Leszczowate, Brzegi Dolne, Dźwiniacz Dolny, Hoszowczyk, Hoszów, Jałowe, Krościenko, Liskowate, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Łodyna, Moczary, Nowosielce Kozickie, Ropienka, Równia, Serednica - Wola Romanowa, Stańkowa, Teleśnica Oszwarowa, Trzcianiec, Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna, Wojtkowa, Wojtkówka, Zadwórze, Zawadka na temat przedstawionych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Rady Sołeckie propozycji dróg do ujęcia w w/w planie.

Więcej informacji na: Konsultacje społeczne w przedmiocie opracowywanego „Planu budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2022-2025” - Portal - Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (ustrzyki-dolne.pl)

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl