Ustrzyki Dolne
środa, 25 marca 2020

Ustrzycki urząd informuje o zmianach

Ustrzycki urząd informuje o zmianach<br/>fot. arch. GB
fot. arch. GB

Ze względu na nowe rozporządzenia rządu odnośnie epidemii koronawirusa, Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych informuje o zmianach. Zdecydowaną większość spraw można w nim załatwić drogą elektroniczną. Wyznaczono miejsce pobytu dla osób wracających z zagranicy, uruchomiono bezpłatną pomoc psychologiczną on-line oraz zmieniono zasady korzystania z punktu zbiórki odpadów komunalnych.

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych od 14 marca do odwołania, ograniczył funkcjonowanie do wykonywania zadań niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom.

Baza wzorów dokumentów
Aby ułatwić załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim, została stworzona „Baza wzorów dokumentów i formularzy”. Dzięki temu w jednym miejscu osoby zainteresowane załatwieniem spraw w urzędzie, bez konieczności wychodzenia z domu, mogą w łatwy sposób odnaleźć dokumenty i formularze. Wzory te są zamieszczone są w formacie PDF oraz WORD – co umożliwia wypełnienie i przesłanie ich droga mailową do urzędu. Baza wzorów znajduje się TUTAJ.

Osobiście w urzędzie można załatwiać tylko i wyłącznie sprawy z zakresu wydania dowodów osobistych oraz aktów zgonów. W każdej innej sytuacji zaleca się korzystanie z możliwości załatwienia spraw administracyjnych przez Internet, (e-PUAP lub drogą mailową na adres: se@ustrzyki-dolne.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu 13 460 80 00.

Miejsce pobytu dla osób wracających z zagranicy
Dla osób wracających z zagranicy, a niemogących odbyć kwarantanny w miejscu zamieszkania, wytypowano jeden obiekt hotelarski, w którym jest to możliwe – Zajazd Bieszczadzka Ostoja, Hoszów 10A, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 537954777, e-mail: recepcja@bieszczadzka-ostoja.pl

Obiekt może wydzielić pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe. Właściciel określił stawkę dobową za pobyt podczas kwarantanny w wysokości 100 zł. Oferta zawiera nocleg, śniadanie i obiadokolację. Dzieci do 12 roku życia 40 proc. zniżki, czyli 60 zł za dobę. Obsługa obiektu jest w stanie sama zapewnić posiłki bez udziału firm zewnętrznych. Przy trzech posiłkach cena wzrośnie do około 120 zł od osoby za dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ściśle określił warunki w jakich mogą się znajdować osoby przechodzące okres kwarantanny i których należy przestrzegać podczas przebywania w hotelu. Osoby poddane kwarantannie nie mogą wychodzić z pokoi, a posiłki mają dostarczane do pokoi. Pokoje nie muszą być 1 osobowe w przypadku gdy kwarantanna będzie dotyczyć rodziny. Posiłki może dostarczać właściciel obiektu bądź wynajęta firma cateringowa, a ilość posiłku to: śniadanie, obiad, kolacja bądź śniadanie i obiadokolacja.

Wracający!
Pamiętajcie, że każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową. Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej nakładane będą dotkliwe kary finansowe do 30 tys. zł.

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania, to powinna pokryć koszty kwarantanny w miejscach wskazanych przez właściwe gminy (wg miejsca zameldowania w Polsce). W tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności.

W przypadku, gdy ktoś ma trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy, należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pomoc MGOPS dla osób na kwarantannie
Jeżeli podlegacie kwarantannie domowej nałożonej przez inspektorat sanitarny lub potrzebujecie pomocy w formie dostarczenia do domu żywności, środków czystości, leków, a nie macie nikogo, kto mógłby pomóc w zaistniałej sytuacji to z pomoca przyjdą wam pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu 13-461-18-68 lub w godzinach od 7:30 – 19:00 pod numerem telefonu 535-179-888, pracownicy ustrzyckiej pomocy społecznej poinstruują was o rodzajach dostępnej pomocy, pomogą ją zorganizować i odpowiedzą na pytania.

Dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych niepodlegających kwarantannie (niezarażonych koronawirusem i niepodejrzanych o zakażenie koronawirusem) istnieje możliwość organizacji pomocy w formie zakupów produktów żywnościowych i leków.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę z informacjami dotyczącymi kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej - TUTAJ. Przy użyciu platformy mogą także zgłaszać się wolontariusze chcący udzielać pomocy osobom potrzebującym.

Pomoc psychologa
W trosce o mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia w obliczu wyzwania jakim jest walka z koronawirusem, uruchomiono pomoc psychologiczną. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 telefonicznie oraz dzięki aplikacji skype, dostępni są psychologowie i psychoterapeuci. Pomoc ta jest bezpłatna.
Wsparcia psychologicznego będą udzielać psychologowie i psychoterapeuci z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF oraz z Fundacji PRO – FIL - tel. 578 777 568 oraz skype/ cst self.

Telefoniczne Poradnictwo Psychologiczne dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego uruchomiło również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: tel. 13-471-25-32 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 oraz tel. 665-996-444 – od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 20:00.

Nowe zasady funkcjonowania PSZOK-u
W czasie epidemii także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zmienia zasady swojego funkcjonowania:
- interesanci mają bezwzględny zakaz wchodzenia do biura sortowni,
- należy zachować odległość 1 metra od okienka, w którym zgłaszana jest informacja pracownikowi PSZOK, o rodzaju odpadów, które zostały przywiezione na teren sortowni,
- interesanci są zwolnieni z podpisywania formularza przyjęcia odpadów przez PSZOK,
- interesanci zwolnieni są z przedstawienia potwierdzenia uregulowania bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

autor: oprac. PK
źródło: UM Ustrzyki Dolne