Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 21 marca 2022

Ustrzyckie szkoły będą uczyć ukraińskie dzieci. Trwa nabór wniosków

Ustrzyckie szkoły będą uczyć ukraińskie dzieci. Trwa nabór wniosków

Gmina ma możliwość przyjęcia ponad 300 ukraińskich uczniów. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Dzieci będą mogły uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły?

  • należy złożyć wniosek do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy,
  • ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą; dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,
  • rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

POZNAJMY SIĘ!
Przystosowanie do nowych warunków życia poprzez zajęcia artystyczne. Na popołudniowe zajęcia adaptacyjne wszystkie dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego zaprasza Ustrzycki Dom Kultury. Poznanie języka polskiego i nawyków kulturowych pomoże w akceptacji nowej rzeczywistości, złagodzeniu przykrych przeżyć i napięć.

Прийом дітей з України до державних початкових шкіл
гміна Устшики Дольне

Що робити щоб записати дитину в школу?
Кілька дітей, які приїхали з України після 24 лютого, були зараховані до державних початкових шкіл гміна Устшики Дольні. Гміна може прийняти понад 300 українських студентів. Незнання польської мови не є формальною перешкодою. Діти зможуть брати участь у безкоштовних уроках польської мови, які організовує школа, та отримувати психолого-педагогічну допомогу пов'язану з міграцією


Що мені робити, щоб записати дитину до школи?

  • подати заяву до директора державної початкової школи в районі проживання дитини-іноземця,
  • клас (рік навчання) визначається на підставі документів, виданих школою за кордоном, а за відсутності таких документів – декларації батьків про загальну кількість років навчання за кордоном; документи не мусять бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем,
  • Батьки дитини можуть попросити директора зарахувати її до нижчого класу, ніж це випливає із суми закінчених шкільних років, наприклад, через вік дитини.

Давайте знайомитись!
Адаптація до нових умов життя через мистецьку діяльність. Усіх дітей та підлітків українського походження запрошуємо на післяобідні адаптаційні заняття в Устшицький будинок культури. Знайомство з польською мовою та культурними звичками допоможе прийняти нову реальність, послабить неприємні переживання та напругу

Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych
ul. Pionierska 8, 38-700 Ustrzyki Dolne
Dyrektor przedszkola Beata Maciołek
kontakt: 13 497 39 15 sekretariat@przedszkolenr1-ustrzyki.pl
liczba miejsc 15

Szkoła Podstawowa w Hoszowie
Hoszów 31, 38-700 Ustrzyki Dolne
Dyrektor szkoły Beata Gargas
kontakt: 13 307 50 94 sekretariat@sphoszow.pl
liczba miejsc 20

Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej
Ustjanowa Górna 84, 38-700 Ustrzyki Dolne
Dyrektor szkoły Marek Konopka
kontakt: 13 461 39 60 sekretariat@spustjanowa.pl
liczba miejsc 74
Szkoła Podstawowa w Wojtkowej
Wojtkowa 40, 38-712 Wojtkowa
Dyrektor szkoły Małgorzata Roman
kontakt: 13 461 23 13 sekretariat@spwojtkowa.pl
liczba miejsc 9

Szkoła Podstawowa w Ropience
Ropienka 111, 38-711 Ropienka
Dyrektor szkoły Romana Drozdowska
kontakt 13 460 10 08 sekretariat@spropienka.pl
liczba miejsc 53

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych
ul. 29-go Listopada 21, 38-700 Ustrzyki Dolne
Dyrektor szkoły Małgorzata Konopka
kontakt: 13 461 14 21 sp1ustrzyki@sp1ustrzyki.pl
liczba miejsc 36


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ustrzykach Dolnych NSS
ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Dyrektor szkoły Bogdan Zwarycz
kontakt: 13 461 16 05 sekretariat@zsp2nss.pl
liczba miejsc 78

Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Dyrektor szkoły Bogdan Zwarycz
kontakt: 13 461 16 05 sekretariat@zsp2nss.pl
liczba miejsc 20

Ustrzyckie szkoły będą uczyć ukraińskie dzieci. Trwa nabór wniosków<br/>fot. ustrzyki-dolne.pl
fot. ustrzyki-dolne.pl
autor: AB
źródło: www.ustrzyki-dolne.pl