Ustrzyki Dolne
piątek, 10 listopada 2017

Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.

Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.

220 tys. zł dostała gmina Ustrzyki Dolne z budżetu państwa na przebudowę najbardziej zniszczonego odcina ul. Strwiążyk. Remont rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Samorządowcy z województwa podkarpackiego odebrali z rąk wojewody Ewy Leniart kolejne promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Do jednostek samorządu terytorialnego trafiło tym razem 8,56 mln zł.

Promesę w imieniu gminy Ustrzyki Dolne odebrała Janina Sokołowska, sekretarz Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. – Obecnie ogłosiliśmy przetarg i jak tylko go zakończymy weźmiemy się za inwestycję. Przebudowanych zostanie 760 m ulicy wraz ze studzienkami.

Pieniądze, które zostały przekazane samorządowcom pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2016. Łącznie na realizację tych zadań wręczono 51 promes dla miast i gmin z naszego województwa. Dzięki środkom zostanie przywrócona bądź przebudowana infrastruktura komunalna uszkodzona w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. drogi, mosty i przepusty.

W tym roku samorządy województwa podkarpackiego otrzymały już  174 promesy na łączną kwotę 59,5  mln zł (razem z promesami wręczonymi 9 listopada br.).

Fot. CZAREK "KONIU" KONIECZYŃSKI

 

Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
Ustrzyki Dolne. Przebudują ul. Strwiążyk.
autor: paba
źródło: rzeszow.uw.gov.pl/