Ustrzyki Dolne
piątek, 22 marca 2019

UUTW rozpoczął drugi semestr

UUTW rozpoczął drugi semestr

W Ustrzyckim Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja II edycji Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt aktywizujący ustrzyckich seniorów cieszy się ogromną popularnością. Wczoraj odebrali indeksy oraz zapoznali się z planem zajęć.

W czwartek sala kinowa UDK zapełniła się seniorami z terenu gminy Ustrzyki Dolne. Przywitała ich prezes Ustrzyckiego Stowarzyszenia Kultury Katarzyna Dudzińska, które jest koordynatorem Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Studenci UUTW zapoznali się z planem zajęć, wśród których są gimnastyka na basenie, zajęcia taneczne, zajęcia komputerowe, zajęcia wokalne, zajęcia gimnastyczne, język angielski oraz dodatkowo wykłady i panele tematyczne. Zajęcia UUTW będą prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1, na ustrzyckim basenie „Delfin” oraz w Ustrzyckim Domu Kultury. Seniorzy w trakcie tego semestru mają zaplanowana też wycieczkę.

Uczestniczący w projekcie seniorzy odebrali też z rąk burmistrza i radnych upominki na rozpoczęcie nauki, wśród których znalazły się indeksy i pomoce dydaktyczne.

W trakcie inauguracji odbył się też program artystyczny przygotowany przez zespoły taneczne, którymi opiekuje się Joanna Drozd oraz część wokalna przygotowana przez Martę Germańską.

Gościem honorowym spotkania była prof. Krystyna Leśniak-Moczuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która w niezwykle barwny sposób zaprezentowała „Rady nie od parady” prof. Stanisława Bergera z SSGW w Warszawie, których wyjaśnia jak się starzeć z radością, i że na zdrowy styl życia składa się nie tylko aktywność fizyczna ale też doskonałe samopoczucie.

- Aktywizacja społeczna nie tylko seniorów, ale każdej innej grupy społecznej, zaczyna się w środowisku lokalnym. Głównymi celami UTW jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osób starszych oraz ich integracja z lokalną społecznością, podtrzymywanie więzi społecznych i budowanie społecznego wsparcia - mówi prezes Stowarzyszenia Katarzyna Dudzińska. - Bardzo nas cieszy duża frekwencja w zajęciach kolejnego semestru Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku znów mamy prawie setkę uczestników, którzy już od przyszłego tygodnia biedą uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach.

Organizatorem Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury, działające przy Ustrzyckim Domu Kultury. Honorowy patronat nad działalnością Uniwersytetu objął Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Ustrzycki Uniwersytetu Trzeciego Wieku został dofinansowany ze środków pozyskanych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu „Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym” na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi.

FOT. ANDRZEJ GÓRSKI

 

UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
UUTW rozpoczął drugi semestr
autor: paba