Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA

Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA

W dniach od 8 do 10 sierpnia zostało uruchomione czasowe przejście graniczne Wołosate – Łubnia. Przejście otwarto w ramach Dni Dobrosąsiedztwa, które mają pomagać w likwidowaniu barier społeczno-gospodarczych.

Karpaty są łańcuchem górskim, przebiegającym przez terytorium 8 krajów: Austrii, Czech, Wągier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainy. Tak jak inne obszary górskie, charakteryzują się mniej korzystnymi warunkami gospodarowania, na co wpływ mają m.in. gorsze warunki klimatyczno- glebowe, ograniczona dostępność komunikacyjna, słabszy poziom rozwoju infrastruktury i często peryferyjne położenie.

W dniach od 8 do 10 sierpnia, w Wołosatem uruchomiono po raz kolejny przejście graniczne Wołosate – Łubnia w ramach Dni Dobrosąsiedztwa. Oficjalna część wydarzenia po ukraińskiej stronie dotyczyła prezentacji potencjału turystycznego Zakarpacia. Gospodarze pokazali gościom z Polski m.in. zabytkową cerkiew św. Michała, a także kompleks turystyczny na górze Krasja, gdzie wszyscy uczestnicy spotkania wyjechali wyciągiem.

Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie przez marszałka Władysława Ortyla i Igora Bondarenkę - Przewodniczącego Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej, „Programu Wspólnych Działań”. To dokument, w którym oba samorządy ustaliły, co zamierzają razem robić w 2020 r., w jakich wydarzeniach uczestniczyć, aby lepiej się poznać jako sąsiedzi, a tym samym nawiązać lepsza współpracę. I tak partnerzy z Ukrainy wezmą udział w organizowanym przez urząd marszałkowski Forum Europa-Ukraina, a podkarpaccy samorządowcy, przedstawiciele biznesu w Forum Inwestycyjnym „Zakarpacie - biznes w centrum Europy”. Ważnym punktem porozumienia są szkolenia dotyczące reformy administracji i pozyskiwania funduszy UE, jakie dla partnerów z Zakarpacia przeprowadzi urząd marszałkowski.

Jednak nie wszyscy mieli okazję zobaczyć, to co oficjalna delegacja i dziennikarze. Turyści piesi, którzy skorzystali z otwarcia granicy i przeszli na ukraińską stronę mówią, że Łubnia - wioska znajdujące się tuż przy granicy robi raczej przygnębiające wrażenie. Jest wyludniona i zaniedbana. Młodzi ludzie wyjeżdżają do pracy na Słowację i możliwe, że za kilka lat zostanie opuszczona całkowicie. Podkreślali jednak, że jest to bardzo urokliwe miejsce, a długi spacer był dla nich nowym doświadczeniem.

Czasowo uruchomiony punkt odpraw granicznych w okolicach Wołosatego funkcjonował od 8 do 10 sierpnia. W tym okresie Straż Graniczna odprawiła ponad 1600 turystów podróżujących pieszo oraz na rowerze. Byli to głównie obywatele Polski i Ukrainy, ale również turyści z Niemiec, Czech, Węgier, Włoch, Norwegii, Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych.

Wszyscy turyści posiadali wymagane dokumenty, a odprawa odbyła się bez incydentów.

FOT. AGNIESZKA BURY / MICHAŁ MIELNICZUK

 

Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
Wołosate – Łubnia - ZDJĘCIA
autor: oprac.paba
źródło: podkarpackie.pl / BiOSG